Wrzesień 26, 2010

Podmioty biorące udział w produkcji i dystrybucji ciepła

Ciepło jest produkowane w elektrociepłowni (ciepło i prąd) lub w ciepłowni (samo ciepło). Następnie jest przesyłane siecią ciepłowniczą do domów i innych obiektów, tj. szkół, sklepów, centrów handlowych, hal sportowych, fabryk, firm.

Ciepłownia

W ciepłowni woda podgrzewana jest w kotłach. Do tego używa się różnego rodzaju paliw, np. węgla, biomasy, gazu. Podgrzana w ten sposób woda przepływa przez wymiennik ciepła. W wymienniku oddaje swoje ciepło wodzie wodociągowej. Woda ta następnie jest rozprowadzana w systemie ciepłowniczym.

Elektrociepłownia

Ciepło wytwarzane w elektrociepłowni powstaje przy okazji produkcji energii elektrycznej. Proces ten nazywany jest kogeneracją lub skojarzoną gospodarką energetyczną. Jest to tańszy i bardziej ekologiczny proces niż wytwarzanie ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni.

Przykładowo: wytworzenie 35 jednostek energii elektrycznej i 50 jednostek ciepła w elektrociepłowni wymaga zużycia 100 jednostek paliwa. Produkcja tej samej ilości ciepła i energii osobno w elektrowni i ciepłowni wymaga aż 148 jednostek paliwa. Elektrownia emituje też mniej szkodliwych pyłów do środowiska niż oddzielnie zbudowane kotłownia i elektrownia kondensacyjna.

Kogeneracja

To wspólne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednym źródle.

Sieć ciepłownicza

Z ciepłowni lub elektrociepłowni ciepło trafia do sieci ciepłowniczej. Taka sieć to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, które służą do przesyłania i dystrybucji ciepła od źródeł ciepła (elektrociepłownia, ciepłownia) do odbiorców.

Sieć łączy z jednej strony urządzenia do centralnego regulowania źródła ciepła, a z drugiej strony odbiorców ciepła. Na końcu przy pomocy sieci ciepło trafia do budynków i obiektów, a następnie za pomocą instalacji dostarczane jest do grzejników, a za ich pomocą ogrzewane są pomieszczenia.

Zakład energetyki cieplnej

Przesyłaniem i dystrybucją wytworzonego ciepła zajmują się zakłady energetyki cieplnej. Niektóre z zakładów zajmują się też produkcją ciepła. Specjalizują się również w budowie, przebudowie i modernizacji sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych i ich bieżącą eksploatacją.

TROCHĘ STATYSTYKI

W 2014 roku w Polsce działało 451 przedsiębiorstw, które posiadały koncesję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło. Całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła 56 796,2 MW.

Dominują przedsiębiorstwa, które dysponują małą mocą urządzeń – do 50 MW energii cieplnej, które stanowiły 57,0%. Tylko 10 firm w kraju dysponuje mocą powyżej 1 tys. MW.

Raport Urzędu Regulacji Energetyki „Energetyka cieplna w liczbach – 2014 rok”

Partnerzy