Czerwiec 4, 2024

Ciepłownia Przyszłości już działa. Sercem instalacji pompy z systemem magazynowania ciepła

Jak donosi portal WNP.PL, W Lidzbarku Warmińskim oddano do użytku Ciepłownię Przyszłości, która wykorzystując pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i system magazynów ciepła będzie dostarczać do systemu ciepłowniczego ciepłą wodę. Projekt został zrealizowany dla firmy Veolia Północ z grupy Veolia term. 

W Lidzbarku Warmińskim oddano do użytku innowacyjną instalację, która wykorzystywać będzie na potrzeby produkcji ciepłej wody do miejskiego systemu ciepłowniczego wysoko sprawne pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i system magazynów ciepła w formie zbiornika zagłębionego w gruncie. Zimą, w okresie zwiększonego zapotrzebowania na ciepłą wodę wykorzystywana będzie do celów grzewczych kwalifikowana energia cieplna z odnawialnych źródeł.

Ciepłownia Przyszłości pozwoli na ogrzanie mieszkań o łącznej powierzchni ok. 28 tys. m. kw, zlokalizowanych na Osiedlu Astronomów w Lidzbarku Warmińskim.

Rząd będzie wspierał budowę lokalnych ciepłowni wykorzystujących OZE dla ciepłownictwa systemowego
Projektantem i wykonawcą, w okresie 18 miesięcy, instalacji jest Euros Energy, ciepłownia zlokalizowana jest na terenie należącym do Veolia Północ z grupy Veolia term.

– Będziemy wspierać budowy lokalnych ciepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii dla ciepłownictwa systemowego. Ciepłownia w Lidzbarku Warmińskim jest konkurencyjna pod względem kosztowo-cenowym z ciepłowniami wykorzystującymi paliwa kopalne. Mam nadzieję, że Ciepłownia Przyszłości szybko zmieni się w ciepłownię codzienności – powiedziała na uroczystości otwarcia obiektu minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
Do sprawy odniósł się także prezes i dyrektor generalny Veolia Polska Luiz Hanania.
– Grupa Veolia w Polsce realizuje ambitną strategię dekarbonizacji aktywów do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Zwiększenie efektywności lokalnych systemów ciepłowniczych, przy jednoczesnym konsekwentnym odchodzeniu od spalania węgla to odpowiedź Veolii na obecne wyzwania klimatyczne. Technologia Ciepłowni Przyszłości opiera się na maksymalnym wykorzystaniu lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii. (…) Projekt w Lidzbarku Warmińskim idealnie wpisał się w realizację globalnej strategii GreenUP, w ramach której przyspieszamy wdrażanie konkretnych rozwiązań przy jednoczesnym stymulowaniu innowacji – podkreślił Luiz Hanania.

Zastosowane w Lidzbarku Warmińskim rozwiązania mogą być skalowane i powielane
Zastosowane przez Euros Energy rozwiązania mogą być powtarzane i skalowane w lokalnych systemach ciepłowniczych do mocy ok. 50 MWt. Może też być wykorzystywany jako element wspomagający w ciepłowniach, które jako paliwo będą wykorzystywały gaz ziemny.

– Głównym celem przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” było opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania, przetwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych. System ten charakteryzuje się nie tylko efektywnością, ale powtarzalnością adaptacji w różnych osiedlach mieszkaniowych przy użyciu lokalnych możliwości wykorzystania OZE. Znaczącym efektem miało być ponad 80 proc. udział odnawialnych źródeł. Finalnie mamy wspaniały wynik prawie 100 proc. – mówi cytowany w komunikacie pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Małachowski.

NCBR prowadzi dziewięć inicjatyw badawczych w ramach strategii Zielonego Ładu
Ciepłownia Przyszłości została zrealizowana w ramach ogłoszonego w 2021 r. przez NCBR projektu, który finansowany był z Funduszy Unijnych w ramach Programu „Inteligentny Rozwój”.

Obecnie NCBR prowadzi 9 inicjatyw badawczych wspierających realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu. 

 

źródło: wnp.pl

Partnerzy