Wrzesień 26, 2010

Dystrybucja ciepła

Ciepło produkowane jest w ciepłowni lub w elektrociepłowni i przekazywane do odbiorcy przez sieć ciepłowniczą, składająca się z sieci rurociągów, przepompowni oraz węzłów cieplnych do budynków, w których poprzez instalację grzewczą dystrybuowane jest do kaloryferów. Dystrybucją ciepła zajmują się zakłady energetyki cieplnej.

Sieć dostarcza bardzo gorącą wodę do węzłów cieplnych. Woda przepływa rurami preizolowanymi – ich osłona cieplna jest już umieszczona na rurze przed jej umieszczeniem w kanałach ciepłowniczych lub w ziemi. W węźle woda lub para o bardzo wysokiej temperaturze trafia do wymiennika, w którym do odpowiedniego – niższego poziomu – ogrzewana jest woda krążąca w systemie centralnego ogrzewania danego budynku czy firmy.

W węźle znajduje się też licznik ciepła, według którego rozliczane jest dostarczone ciepło. Wiele liczników nie wymaga bezpośredniego odczytu przez człowieka – przy pomocy fal radiowych może być odczytywana zdalnie i na bieżąco.

Ciepłownicy stosują zamknięte sieci ciepłownicze, które przy posiadaniu np. dwóch elektrociepłowni lub ciepłowni wzajemnie się uzupełniają, a w razie remontu czy awarii, zapewniają nieprzerwane dostawy ciepła. Sieć jest też monitorowana w sposób automatyczny – wychwytywane są nieprawidłowości w pracy węzłów cieplnych czy straty wody. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo energetyki cieplnej reaguje natychmiast, co pozwala obniżyć straty i zapewnia niezawodność dostaw.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki długość sieci ciepłowniczej, będąca w dyspozycji koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w 2014 r to 20 255,1 km. Jednakże trzeba zaznaczyć, że wielkość ta obejmowała także zewnętrzne instalacje odbiorcze.

Partnerzy