Wrzesień 26, 2010

Jak powstaje ciepło sieciowe?

Ciepło sieciowe produkowane jest w elektrociepłowni lub ciepłowni i dostarczane za pomocą sieci ciepłowniczej do odbiorców.

W ciepłowni proces ten zaczyna się w kotłach, w których przy pomocy różnego rodzaju paliwa podgrzewana jest woda. Następnie trafia ona do wymiennika, gdzie oddaje swoje ciepło wodzie, która jest rozprowadzana w systemie ciepłowniczym.

W elektrociepłowniach ciepło powstaje w trakcie jednoczesnej produkcji prądu. Możliwe jest to dzięki stosowaniu m.in. turbin parowych przeciwprężnych. Turbina pozwala na uzyskanie wysokiego ciśnienia. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie powstałego ze skraplania wody ciepła. To właśnie to ciepło wykorzystywane jest do celów grzewczych. W zwykłych elektrowniach jest traktowane jako produkt uboczny – odpad.

Wyprodukowane w ciepłowni lub elektrociepłowni ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania budynków, ogrzewania wody użytkowej i w systemach klimatyzacyjnych.

Partnerzy