Wrzesień 5, 2018

Rachunek za ciepło

Tak jak inne opłaty – telefon, prąd czy gaz – rachunek za ciepło przesyłany jest raz w miesiącu. Różni się jednak tym, że za połączenia, zużyty gaz czy prąd płacimy od razu. Opłaty za ciepło rozkładane są na wszystkie miesiące. Dlatego rachunek zawiera kilka pozycji zgodnych z zatwierdzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą.

Stałe koszty
To pobierana przez firmę opłata za zamówioną moc i stała opłata za przesył ciepła do naszego budynku czy firmy.
Moc cieplną zamawia się na cały rok z góry. Opłata za taką ilość mocy dzielona jest na 12 miesięcy i takie raty wnoszone są co miesiąc jako stała opłata za zamówioną moc cieplną. Ma to na celu nieobciążanie jednorazową płatnością odbiorcy ciepła. Pozwala równomiernie ponosić koszty ogrzewania
Płacimy też za przesył ciepła – to, że dociera ono do nas przez sieć ciepłowniczą. Ta opłata jest też zależna od zamówionej mocy i podobnie jak opłata za moc, rozłożona na 12 miesięcy. Pomimo, że sieć latem jest używana nie do dostarczania ciepła do ogrzewania mieszkań, a jedynie ciepłej wody do domowego użytku rozłożenie opłat na cały rok pozwala uniknąć wysokich rachunków, gdy kaloryfery pracują z pełną mocą.

Koszty zmienne

W tej części rachunku znajduje się opłata za ciepło faktycznie zużyte w danym miesiącu i obliczona na podstawie tego zużycia opłata za przesył ciepła.

Dodatkowe opłaty

Dodatkowo może zostać pobrana opłata za wodę, która musiała zostać uzupełniona w instalacji, np. przy spuszczeniu jej podczas wymiany grzejników, czyszczenia czy awarii.
Faktura może być rozpisana na część dotyczącą ciepła do ogrzewania i zużytej ciepłej wody.

Partnerzy