Wrzesień 26, 2010

Jak zmienić źródło ogrzewania?

Jeżeli jest zarządcą nieruchomości, która nie jest podłączona do sieci ciepłowniczej, a chciałbyś do niej podłączyć obiekt, którym zarządzasz powinieneś:

  • Złożyć wniosek do lokalnego dystrybutora ciepła o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci cieplnej.
  • Po wydaniu warunków technicznych przez dystrybutora, podpisać umowę o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • Zawrzeć umowę sprzedaży energii cieplnej;
  • Złożyć wniosek o dostawę ciepła.

Kolejne etapy przyłączenia do sieci ciepłowniczej:

Szczegółowych informacji na temat przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej udzielają lokalne przedsiębiorstwa dystrybucyjne.

Partnerzy