Wrzesień 26, 2010

Jak podłączyć nową inwestycję?

Jeśli jesteś inwestorem obiektu budowlanego – budynku wielorodzinnego, dużego obiektu handlowo – usługowego czy sportowego powinieneś wybrać ogrzewanie sieciowe. O przewadze ogrzewania z sieci nad innymi źródłami, możesz przeczytać na naszym portalu.

Już na etapie koncepcji projektu inwestycji powinieneś skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła sieciowego. Najważniejsze kroki związane z przyłączeniem do systemu ciepłowniczego to:

1. złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Na podstawie danych przedstawionych we wniosku i ustaleń z Inwestorem wykonane zostaną analizy techniczno – ekonomiczne, w zakresie możliwości przyłączenia do sieci, zaplanowane koszty inwestycji i eksploatacji;

2. podpisanie z dostawcą (po zrealizowanej inwestycji) umowy sprzedaży ciepła. Umowa określa m.in. zasady dostawy ciepła, zobowiązania stron, wielkość zamówionej mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji lub inne. Po podpisaniu umowy rozpoczyna się dostawa ciepła do obiektu.

Szczegółowe informacje na temat przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz wzory dokumentów dostępne są u lokalnego dostawcy ciepła.

Partnerzy