Wrzesień 17, 2020

Przyznano nagrodę dla najbardziej efektywnej energetycznie krakowskiej inwestycji mieszkaniowej

Zespół budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Lipskiej w Krakowie wyróżniony przez Partnerów programu „Ciepło dla Krakowa”. To już kolejna edycja nagrody dla najbardziej efektywnej energetycznie krakowskiej inwestycji mieszkaniowej, której pomysłodawcą i fundatorem są Partnerzy programu, wytwarzający ciepło w wysokosprawnej kogeneracji i dostarczający je do odbiorców poprzez miejską sieć ciepłowniczą na terenie stolicy Małopolski.

Efektywność energetyczna to jedno z najważniejszych narzędzi realizacji obecnej polityki energetyczno-klimatycznej w Europie. Coraz więcej mieszkańców zwraca uwagę na rozwiązania sprzyjające efektywności energetycznej mieszkań. Dlatego też partnerzy programu „Ciepło dla Krakowa”, którzy produkują ciepło w wysokosprawnej kogeneracji i dostarczają je do odbiorców poprzez miejską sieć ciepłowniczą na terenie Krakowa i Skawiny, po raz kolejny ufundowali nagrodę za zastosowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie w inwestycji mieszkaniowej w stolicy Małopolski. 

Jury konkursowe, w skład którego weszło siedmiu niezależnych ekspertów dokonało oceny  zgłoszonych do konkursu budynków. Kryteria oceny uwzględniały: poziom zapotrzebowania na energię użytkową, efektywność instalacji wewnętrznych, udział odnawialnych źródeł energii, emisję gazów cieplarnianych, posiadane certyfikaty oraz innowacyjność. 

11 września podczas uroczystej Gali w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zorganizowanej przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań ogłoszono werdykt. Partnerzy programu „Ciepło dla Krakowa” wręczyli okolicznościową statuetkę Prezesowi Zarządu Bryksy M2 sp. z o.o. za rozwiązania zastosowane w Zespole budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Lipskiej 4, 6 w Krakowie.

Zdaniem dr Małgorzaty Fedorczak-Cisak dyrektora Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, przewodniczącej jury „Nierozerwalnie z inteligentnymi, zrównoważonymi energetycznie miastami związane jest zrównoważone, energooszczędne budownictwo. Warunek ten spełniają inwestycje mieszkaniowe z optymalnie zaprojektowanym procesem dystrybucji energii i maksymalnym wykorzystaniem energii pochodzącej z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych oraz ze źródeł odnawialnych takich jak słońce, wiatr czy ziemia. Coraz więcej widzimy takich rozwiązań, które chronią  środowisko, a przy okazji również budżety mieszkańców. Dobrym przykładem efektywnego energetycznie budownictwa jest zwycięski zespół budynków firmy Bryksy”.

Skład Sądu Konkursowego:

  • dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego;
  • dr inż. Bogusław Maludziński, Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Politechnika Krakowska;
  • Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Krakowa;
  • Maciej Surówka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych;
  • dr inż. Karol Stós, Główny Specjalista ds. Rozwoju – Kierownik Projektów, PGE Energia Ciepła;
  • Dariusz Łapiński – Manager ds. Rozwoju Rynku Ciepła, CEZ Skawina;
  • dr inż. Paweł Jastrzębski – Dyrektor ds. Innowacji, MPEC w Krakowie.

Nagroda została ufundowana przez partnerów programu „Ciepło dla Krakowa”: PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie, CEZ Skawina i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC)
w Krakowie.

Krakowski rynek ciepła jest unikalny w skali całego kraju, ponieważ funkcjonuje na nim trzech niezależnych producentów ciepła i jeden dystrybutor. Od lat w ramach marki „Ciepło dla Krakowa” realizowane są programy, które pozwalają na zwiększenie dostępności ciepła sieciowego oraz podniesienie komfortu i poprawę bezpieczeństwa życia mieszkańców Krakowa i Skawiny.

Partnerzy