Wrzesień 26, 2010

Porównanie różnych źródeł ogrzewania

Firmę podobnie jak i mieszkanie można ogrzewać na kilka sposobów.

Ciepło w firmie może pochodzić np. z własnej kotłowni lub z sieci. Jednak po przeliczeniu kosztów ponoszonych przy jej instalacji i codziennym funkcjonowaniu, ciepło sieciowe jest korzystniejsze nie tylko ze względów finansowych, ale też organizacyjnych czy np. potrzeby zapewnienia stałej obsługi.

Koszty rozkładają się też na cały rok i nie ma niespodzianek w postaci kosztów wymiany części czy usuwania awarii pieca.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej nie zajmuje też dużego terenu, jak w przypadku kotłowni. Dostarczana jest do firmy gorąca woda, a nie węgiel – nie potrzeba dodatkowej powierzchni na jego składowanie. W przypadku stosowania gazu do ogrzewania znikają problemy z powierzchnią czy obsługą, ale pozostają względy bezpieczeństwa, którymi nie trzeba się martwić przy cieple z sieci.

Niezależnie od wielkości firmy, elektrociepłownie i ciepłownie są w stanie dostarczyć odpowiednią ilość ciepła potrzebną do ogrzewania czy używaną w produkcji. Ciepło jest dostarczane stale – można samemu zdecydować, kiedy je włączyć. Nowoczesne rozwiązania pozwalają też na wykorzystywanie sieci ciepłowniczej do dostarczania wody lodowej o niskiej temperaturze, do chłodzenia pomieszczeń.

Nowoczesna technologia daje pewność bezawaryjnego, długotrwałego użytkowania. Nowoczesne węzły cieplne są proste w obsłudze i montażu, nie wymagają osoby do ich obsługi. Firmy oferujące ciepło sieciowe wspierają zamianę dotychczasowego ogrzewania na węzeł cieplny. Bez ponoszenia tych kosztów można w prosty sposób zmienić lub założyć instalację w zakładzie. Taki węzeł może też powstać dla kilku kamienic.

Partnerzy