Czerwiec 5, 2019

15 lat Programu „Ciepła woda bez piecyka”

W tym roku mija 15 lat od rozpoczęcia Programu „Ciepła woda bez piecyka”. Nieoceniony wkład w jego rozwój mają partnerzy Programu Ciepło dla Krakowa, czyli CEZ Skawina, MPEC w Krakowie oraz PGE Energia Ciepła.

Program „Ciepła Woda Użytkowa” jest realizowany od 2004 roku. W ciągu 15 lat trwania programu zostało zlikwidowanych ponad 37 tysięcy piecyków gazowych w niemal 900 budynkach, dzięki czemu wzrósł komfort i bezpieczeństwo ponad 81 tysięcy mieszkańców Krakowa i Skawiny.

Komfort dzięki ciepłej wodzie bez piecyka

Wybór źródła ciepła to kluczowa decyzja, która przez długie lata przesądza nie tylko o komforcie życia, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie mieszkańców wielorodzinnych budynków mieszkalnych czy osób korzystających z lokali biurowych oraz użyteczności publicznej. Ciepło sieciowe to obecnie najprostszy i najbezpieczniejszy sposób ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej. Pod wieloma względami jest również znacznie bardziej konkurencyjne w porównaniu do alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła, dzięki czemu jego popularność sukcesywnie rośnie.

Bezpieczeństwo i oszczędność

Podgrzewanie wody za pomocą ciepła sieciowego odbywa się poza mieszkaniami użytkowników. Z łazienek można usunąć indywidualne podgrzewacze wody, takie jak piecyki gazowe, które mogą być źródłem zatrucia tlenkiem węgla czy przyczyną wybuchu gazu. Instalacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) gwarantuje bezpieczne użytkowanie oraz daje możliwość jednoczesnego korzystania z niej przez wielu użytkowników.

Koszt podgrzania wody ciepłem sieciowym jest porównywalny do kosztu gazu zużytego do podgrzania analogicznej ilości wody. Główna różnica polega na tym, że w trakcie użytkowania ciepłej wody bez piecyka odbiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z przeglądami instalacji i usługami serwisowymi. Ten obowiązek spada na dystrybutora ciepła, który regularnie sprawdza stan techniczny instalacji ciepłej wody użytkowej.

– Rozwój Programu „Ciepła woda bez piecyka”, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 15 lat, nie byłby możliwy bez zaangażowania spółek partnerskich, jak również otwartości zarządców budynków, w których zostały zamontowane instalacje c.w.u. Cieszymy się, że coraz więcej osób dostrzega, jak duży komfort i bezpieczeństwo mogą zapewnić swoim rodzinom, korzystając z ciepła sieciowego nie tylko w celu ogrzewania mieszkań, ale również podgrzewania wody – mówi Dariusz Łapiński, Manager ds. Rozwoju Rynku Ciepła w CEZ Skawina.

Partnerzy