Wrzesień 26, 2010

Jak rozpocząć korzystanie z CWU?

Niezależne od zakresu inwestycji i formy prawnej Inwestora podstawowe etapy realizacji projektu podłączenia obiektu do ciepłej wody użytkowej wyglądają podobnie.

Zazwyczaj projekt rozpoczyna się z inicjatywy właścicieli lokali, mieszkańców, zarządców nieruchomości lub organów spółdzielni chcących zmodernizować swoje budynki.

  1. W odpowiedzi na zgłoszone zainteresowanie lub zapytanie ofertowe, oferenci (czyli zazwyczaj firmy dystrybucyjne) prezentują ofertę wykorzystania ciepła sieciowego do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
  2. W przypadku zainteresowania proponowanym rozwiązaniem, oferent opracowuje i przedstawia szczegółową propozycję rozwiązań. Dokument zawiera między innymi wykaz niezbędnych prac budowlanych, zobowiązanie oferentów do pokrycia części kosztów inwestycyjnych oraz szacunkowe określenie mocy cieplnej niezbędnej do zapewnienia właściwej pracy systemu.
  3. Przyjęcie oferty skutkuje podpisaniem umowy pomiędzy Inwestorem, wytwórcą ciepła i jego dystrybutorem.
  4. Inwestor zleca wykonanie projektu, uzyskuje pozwolenie na budowę, ustala harmonogram prac i wybiera wykonawcę instalacji. Określany jest sposób finansowania inwestycji, podpisywane są umowy i rozpoczynają się prace budowlano-instalacyjne.
  5. Po ich zakończeniu, zostają uruchomione dostawy ciepła.

Wymieniając stary piecyk gazowy na wodę ogrzewaną z miejskiej sieci:

  • Unikniesz kosztów związanych z naprawami gazowego podgrzewacza oraz przeglądami ciągów spalinowych;
  • Zapomnisz o poszukiwaniu fachowca „od piecyków”;
  • Zwiększysz swój komfort i bezpieczeństwo;
  • Podniesiesz standard i wartość swojego mieszkania.

Partnerzy