Maj 20, 2019

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych na IX Seminarium Programu „Ciepła Woda Użytkowa”

Ponad 70 gości, w tym administratorzy nieruchomości oraz członkowie zarządów spółdzielni mieszkaniowych z Krakowa i Skawiny wzięło udział w IX Seminarium Programu „Ciepła Woda Użytkowa”, które odbyło się w dniach 9-10 maja w Szczawnicy. Na konferencji obecni byli również organizatorzy, czyli przedstawiciele CEZ Skawina, MPEC w Krakowie oraz PGE. Wydarzenie było okazją do świętowania jubileuszu 15 lat Programu „Ciepła Woda Użytkowa”.

Prelegenci, którzy wzięli udział w konferencji, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami. Pierwsza prezentacja, podczas której głos zabrali przedstawiciele CEZ Skawina, MPEC w Krakowie oraz PGE, dotyczyła realizacji Programu „Ciepła Woda Użytkowa” na terenie Krakowa i Skawiny. Kolejno została przedstawiona nowa umowa, która umożliwia kontynuację programu c.w.u. na lepszych niż dotychczas warunkach i przy zwiększeniu elastyczności dla każdej ze stron przystępujących do umowy.

Seminarium było również okazją do poruszenia tematu dotyczącego wyzwań miast w XXI wieku. Dr Wojciech Blecharczyk z Izby Gospodarczej „RH Plus” w Krakowie wyjaśnił, jakie cele powinny przyświecać dążącemu do zrównoważonego rozwoju miastu oraz jakie kryteria spełnia smart city. Goście konferencji poznali możliwości udzielenia wsparcia spółdzielniom mieszkaniowym, jakie oferuje krakowski samorząd. Łukasz Pawlik, przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, przedstawił perspektywy współpracy spółdzielni mieszkaniowych z krakowskim Zarządem Zieleni, a Jolanta Wyżga z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opowiedziała o możliwościach dofinansowania Programu „Ciepła Woda Użytkowa”, jakie oferuje WFOŚiGW.

Goście dzielą się swoimi doświadczeniami

Podczas wydarzenia pojawił się również głos przedstawiciela spółdzielni mieszkaniowej. Marek Lorenc, Prezes spółdzielni „Czyżyny” podzielił się swoim doświadczeniem dotyczącym montażu instalacji ciepłej wody użytkowej oraz związanymi z realizowanym programem refleksjami.

– Seminaria dotyczące Programu „Ciepła Woda Użytkowa” już od dziewięciu lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarządców budynków mieszkaniowych. Spotkania dostarczają merytorycznej wiedzy wszystkim tym, którzy chcieliby zapewnić mieszańcom zarządzanych przez siebie budynków komfort i bezpieczeństwo w czasie korzystania z ciepłej wody użytkowej – mówi Dariusz Łapiński, Manager ds. Rozwoju Rynku Ciepła w CEZ Skawina.

Ciepła woda użytkowa w tysiącach mieszkań

Program „Ciepła Woda Użytkowa” jest realizowany od 2004 roku. W ciągu 15 lat trwania programu zostało zlikwidowanych ponad 37 tysięcy piecyków gazowych w niemal 900 budynkach, dzięki czemu wzrósł komfort i bezpieczeństwo ponad 81 tysięcy mieszkańców Krakowa i Skawiny.
Organizatorami IX Seminarium „Ciepła Woda Użytkowa” są partnerzy Programu Ciepło dla Krakowa, czyli CEZ Skawina, MPEC w Krakowie oraz PGE Energia Ciepła.

Partnerzy