Kwiecień 6, 2020

Blok gazowo-parowy w EC Stalowa Wola będzie oddany w kwietniu

Termin oddania bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola to 24 kwiecień 2020 r. i obecnie nie ma przesłanek, aby ten termin uległ przesunięciu – poinformowano podczas konferencji wynikowej grupy Tauron. Pierwsza synchronizacja z Krajową Siecią Elektroenergetyczną (KSE) turbozespołu gazowego nowego bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola miała miejsce 4 marca 2020 roku. W Elektrociepłowni Stalowa […] więcej
Kwiecień 1, 2020

Ciepłownictwo potrzebuje miliardów na inwestycje, a rentowność branży spada

Niezbędne inwestycje w źródła ciepłownicze kosztować będą od 42 do 71 mld zł. Do tego trzeba doliczyć także koszty koniecznych inwestycji w sieci. Łączne koszty, jakie musi ponieść branża w tym zakresie szacowane są pomiędzy 11 a 30 mld zł. Potrzeba inwestycji jest więc ogromna, a sytuacja finansowa firm ciepłowniczych jest bardzo zła – ocenia Jacek […] więcej
Marzec 20, 2020

Powstanie departament ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu

Minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że z dotychczasowego Departamentu elektroenergetyki i ciepłownictwa zostanie wydzielony nowy Departament ciepłownictwa. Jak podkreślił, ciepłownictwo będzie miało bardzo ważną rolę w transformacji energetycznej. Minister Michał Kurtyka w tym kontekście zaznaczył, że: “Problematyka ciepła, ogrzewania jest dla nas absolutnie centralna, jeśli chodzi o transformację polskiego systemu energetycznego”. Podkreślił także, że ciepłownictwo to „jakby śpiące aktywo, […] więcej
Luty 4, 2020

Spór grupy Energa i władz Elbląga ws. dostaw ciepła do miasta

W Elblągu ciągle nie widać końca sporu między władzami miasta i miejską spółką ciepłowniczą EPEC a firmą Energa Kogeneracja. Stawką są dostawy ciepła do miasta już od sezonu grzewczego 2020-21. Energa Kogeneracja dostarcza ciepło do ok. 80 proc. mieszkańców Elbląga. Energa Kogeneracja musi do 30 czerwca 2020 roku wyłączyć w swojej elbląskiej elektrociepłowni kotły węglowe […] więcej
Styczeń 27, 2020

Tauron sprawdził, czy mieszkańcy znają uchwałę antysmogową

60 proc. ankietowanych gospodarstw domowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, korzystających obecnie z pieców węglowych musi do końca 2021 roku zmienić sposób ogrzewania. Takie dane płyną z badania opinii publicznej, dotyczącego znajomości i konsekwencji przepisów uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego. Badanie przeprowadziła Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Tauron Ciepło. Badanie zostało zrealizowane w […] więcej
Styczeń 22, 2020

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje sektor ciepłowniczy

W tym roku, obok standardowego corocznego sprawozdania z działalności za rok ubiegły, regulator wezwał przedsiębiorców do przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych. Coroczne sprawozdanie nazywane URE-C1 obejmuje swym zakresem informacje dotyczące m.in. charakterystyki techniczno – ekonomicznej przedsiębiorstw, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do jego wytwarzania […] więcej
Styczeń 13, 2020

Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania robót w Tychach

Tauron Ciepło wezwał konsorcjum firm złożone z Erbud oraz Erbud Industry do wstrzymania prac związanych z umową na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Powodem jest zmiana pozwolenia zintegrowanego dla zakładu. – Erbud powziął informację od Tauron Ciepło o odebraniu przez zamawiającego z Urzędu […] więcej
Grudzień 23, 2019

Prezes URE przyznał ponad 300 mln złotych premii kogeneracyjnej

Regulator rozstrzygnął pierwszą aukcję dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji przyznając dopłaty w postaci tzw. premii kogeneracyjnej. Od 17 do 20 grudnia br. trwała pierwsza ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 […] więcej
Grudzień 9, 2019

Lokalne sieci energetyczne mogą przyczynić się do dekarbonizacji ciepłownictwa i chłodnictwa w UE

Nowy raport opublikowany przez Uniwersytet w duńskim Aalborg pokazuje, w jaki sposób kraje Unii Europejskiej mogą zdekarbonizować sektor ciepłowniczy i chłodniczy do roku 2050 poprzez połączenie lokalnych sieci elektrociepłowniczych z systemami optymalizującymi wykorzystanie energii. Ciepłownictwo i chłodnictwo odpowiedzialne są za 50% zapotrzebowania na energię w UE. Dlatego też optymalizacja wykorzystania energii w tych sektorach będzie […] więcej
Grudzień 5, 2019

Finał akcji „Podzielmy się ciepłem”

Już po raz 13. krakowskie organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku środki trafią do 29 organizacji, które odebrały dziś symboliczne czeki. Celem akcji realizowanej od 2007 roku jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, między […] więcej
Grudzień 2, 2019

Veolia przejmuje od grupy Boryszew instalację ciepłowniczą w Toruniu

Spółka Veolia Industry Polska przejęła od grupy Boryszew obsługę w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie Parku Przemysłowego Elana w Toruniu. Przedsiębiorstwa z grupy Boryszew, razem z ponad 50 partnerami biznesowymi z branży przemysłowej, stały się jednym z kluczowych klientów Veolii. Położony na obrzeżach dzielnicy Bielawy Park Przemysłowy Elena w Toruniu […] więcej
Listopad 27, 2019

Erbud z umową na prace dla Tauron Ciepło w Tychach

Spółka Erbud Industry w konsorcjum z Erbudem 26 listopada 2019 r. podpisała umowę z Tauron Ciepło na budowę instalacji oczyszczania spalin oraz bloku rezerwowego w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Kontrakt opiewa na kwotę 72,5 mln złotych. Umowa obejmuje realizację półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50, a także bloku rezerwowego WR-40 w tyskiej elektrociepłowni należącej […] więcej

Partnerzy