Maj 26, 2018

„Powinniśmy określić datę, kiedy palenie węglem zostanie całkowicie zakazane”

Truizmem jest już dziś mówienie o smogu i zagrożeniach, jakie to zjawisko stwarza dla zdrowia ludzi. Trzeba zrobić krok dalej. Możliwie szybko zdiagnozować dostępne metody walki z zanieczyszczeniem powietrza i wybrać spośród nich te, które są najbardziej skuteczne. – Ciepłownictwo jest narzędziem do walki ze smogiem, a nie jego źródłem. Źródłem smogu jest niska emisja […] więcej
Maj 16, 2018

Powinno się egzekwować obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczych

– W centrach dużych miast powinno się egzekwować obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczych – uważa Ryszard Stefański z EWE Polska. Wśród tematów poruszanych przez uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego pojawiła się kwestia pilnych zmian legislacyjnych. Są one konieczne, by sektor ciepłowniczy mógł się rozwijać. Jacek Boroń, prezes Węglokoks Energia twierdzi, że zmienione powinny być plany miejscowe […] więcej
Maj 8, 2018

Potrzebne wsparcie dla chcących podłączyć się do sieci ciepłowniczej

Wielu mieszkańców starych domów i kamienic chce się przyłączyć do sieci ciepłowniczej. Z badań Tauron Ciepło wynika, że 80 proc. spośród zainteresowanych klientów liczy na wsparcie finansowe do montażu instalacji wewnętrznej. Koszt instalacji wewnętrznych jest dla mieszkańców największym problemem. Realizowany przez Tauron Ciepło Program Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE) ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze […] więcej
Kwiecień 20, 2018

Nowe źródła kogeneracyjne w systemie aukcyjnym ze wsparciem

Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje publiczne projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Resort energii planuje przyjęcie projektu ustawy przez rząd do końca II kwartału 2018 r. Zakończenie prac parlamentarnych przewiduje na początku IV kwartału 2018 r. Obecny system wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oparty o świadectwa pochodzenia energii (tzw. żółte i […] więcej
Kwiecień 16, 2018

PBS Brno – producent kotłów na biomasę z pierwszym kontraktem w Polsce

Spółka PBS Brno podpisała kontrakt na dostawę kotła na biomasę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) w Olsztynie. To pierwszy projekt czeskiej grupy realizowany na polskim rynku. PBS Brno to spółka należąca do PBS Group, czeskiej grupy przemysłowej specjalizującej się w rozwiązaniach dla energetyki. Podpisała kontrakt na dostawę kotła na biomasę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki […] więcej
Kwiecień 3, 2018

Ciepłownictwo najlepszym sposobem walki ze smogiem. Ale niewykorzystanym

Wiele się mówi o tym, że rozwój ciepłownictwa to szansa na walkę ze smogiem. W praktyce jest to szansa niewykorzystana. Często publiczne i samorządowe pieniądze wspierają inne, nieskuteczne formy walki z zanieczyszczeniem powietrza. W wielu miejscowościach prowadzone są programy dopłat do wymiany starych kotłów i pieców, które są jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza. To […] więcej
Marzec 19, 2018

Kolejna rozbudowa sieci ciepłowniczej w Opolu

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Opolu. Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały kolejną umowę na dofinansowanie przesyłu i dystrybucji ciepła. Projekty o łącznej wartości ponad 4 mln zł zasili dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z zapisami umowy ECO przebuduje osiedlową sieć ciepłowniczą w rejonie ul. […] więcej
Marzec 14, 2018

Ciepło sieciowe ogranicza niską emisję. Potwierdzają to badania

Najbardziej skuteczną metodą walki z niską emisją jest ciepło sieciowe. Potwierdzają to wyniki badań zleconych przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W marcu ubiegłego roku Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie uruchomiła wspólnie z Instytutem Certyfikacji Emisji Budynków program certyfikacji systemów ciepłowniczych. Do końca 2017 roku przebadanych zostało prawie 20 proc. firm dostarczających ciepło systemowe i zrzeszonych w […] więcej
Marzec 13, 2018

NFOŚiGW: 160 mln zł unijnych dotacji na sieci ciepłownicze

Ponad 80 km wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych w całej Polsce będzie efektem podpisanych dotychczas przez NFOŚiGW 15 umów o unijne dofinansowanie tego typu działań. A to jeszcze nie koniec. Kolejnych 11 projektów czeka na przyznane dotacje. Rozdysponowanych zostanie w sumie 160 mln zł – poinformował NFOŚiGW. W ramach II konkursu z POIiŚ 2014-2020, działanie […] więcej
Marzec 8, 2018

Kolejna rozbudowa sieci ciepłowniczej przez ECO w Opolu

Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały kolejną umowę na dofinansowanie przesyłu i dystrybucji ciepła. Projekty o łącznej wartości ponad 4 mln zł zasili dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z zapisami umowy ECO przebuduje osiedlową sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Konsularnej w Opolu, wybuduje sieci […] więcej
Marzec 2, 2018

Ciepło sieciowe, gaz czy prąd? Czym najtaniej ogrzać dom?

Rekordowo niskie temperatury przekładają się na wyższe rachunki za energię i ciepło. O wysokości tych kosztów w największym stopniu decyduje sposób, w jaki ogrzewamy nasze domy czy mieszkania. Z przeprowadzonej przez Fortum analizy wynika, że w czasie mrozów najmniej na ogrzewanie wydadzą odbiorcy ciepła sieciowego. Najwięcej zaś zapłacą ci, którzy do celów grzewczych wykorzystują energię […] więcej
Luty 12, 2018

ENERGETYKA KOCHA czyste powietrze

Polski Komitet Energii Elektrycznej rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną „Energetyka kocha czyste powietrze”. Jej celem jest zmiana postaw społecznych oraz zwiększenie świadomości energetycznej i ekologicznej mieszkańców naszego kraju. Kampanię zainaugurowano w Warszawie 20 lutego prezentacją raportu przygotowanego przez ekspertów PKEE na temat prawdziwych przyczyn powstawania zjawiska smogu. Smog i emisje szkodliwych substancji do atmosfery mają bezpośrednio negatywny […] więcej

Partnerzy