Kwiecień 28, 2023

Veolia stawia na kogenerację. Gaz i biomasa zastąpiły węgiel

Veolia na terenie ciepłowni w Tarnowskich Górach uruchomiła instalację kogeneracyjną oparta o dwa silniki gazowe, każdy o mocy 2 MWt i kotłownię opalaną paliwem biomasowym leśnym o mocy 12 MWt. 

26 kwietnia 2023 r. na terenie ciepłowni w Tarnowskich Górach uruchomiona została instalacja kogeneracyjna, oparta o dwa silniki gazowe, każdy o mocy 2 MWt i kotłownię opalaną paliwem biomasowym leśnym o mocy 12 MWt.

Zespół kogeneracyjny o mocy 0,99 MWe będzie zasilany gazem ziemnym i biogazem wyprodukowanym w lokalnej oczyszczalni ścieków. 

Zastąpienie węgla i redukcja emisji CO2 o 30 proc.

Dzięki nowo oddanej, ekologicznej instalacji zostanie dostarczone ciepło do 10 tysięcy mieszkań i obiektów publicznych w Tarnowskich Górach. Inwestycja przyniesie także liczne korzyści dla mieszkańców, w tym ograniczy połowę zużycia węgla w istniejącej ciepłowni oraz zredukuje emisję CO2 o 30 proc.

Oddana w Tarnowskich Górach instalacja to istotny element strategii mającej na celu dekarbonizację systemów ciepłowniczych, która wiąże się z całkowitym odejściem Veolii od spalania węgla do 2030 roku. W efekcie jej wdrożenia m.in. powstają efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze w miastach, w których spółki z grupy Veolia term prowadzą swoją działalność.

– Strategia Veolii w Polsce zakłada, że w każdym z miast, gdzie działamy, do 2030 roku wyeliminujemy spalanie węgla, a w 2050 roku osiągniemy neutralność klimatyczną. Projekt jaki został zrealizowany w Tarnowskich Górach jest pierwszym przykładem ekologicznego miasta realizowanego przez Veolię, który skupia się na rozwiązaniach związanych z produkcją energii i gospodarką wodną. Bardzo cieszę się z jego zakończenia, gdyż pokazuje to, że konsekwentnie realizujemy dekarbonizację systemów ciepłowniczych. Zmniejszamy ich wpływ na środowisko naturalne i jednocześnie zwiększamy bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, tak jak w Tarnowskich Górach – mówi Frédéric Faroche, prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Współpraca z rynkiem lokalnym oraz samorządami

Instalacja zabezpieczy dostawy ciepła dla mieszkańców miasta w ponad 50 proc. wykorzystując do tego lokalnie dostępną biomasę leśną oraz wysokosprawne jednostki kogeneracyjne. Dywersyfikacja paliw znacznie ograniczy zależność ciepłowni od rynkowych wahań dostępności i cen surowców energetycznych. Dodatkowo oddanie do użytku nowej instalacji w Tarnowskich Górach przyniesie efekty środowiskowe. Pozwoli na redukcję zużycia węgla o ok. 13 tysięcy ton rocznie, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 30 proc.

– W Tarnowskich Górach powstała efektywna energetycznie, ekologiczna instalacja, która z jednej strony wykorzystuje lokalnie dostępne OZE, a z drugiej – dzięki kogeneracji – optymalizuje proces produkcji energii i ciepła. Zwiększanie efektywności systemów ciepłowniczych, przy jednoczesnej ich dekarbonizacji, to odpowiedź Veolii na obecne wyzwania klimatyczne. Nasze projekty prowadzimy wspólnie z partnerami z samorządów oraz z uwzględnieniem synergii z innymi przedsiębiorcami – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term.

Od 2019 roku Veolia term realizuje projekty obejmujące dekarbonizację należących do niej zakładów oraz inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisji CO2 związanej z produkcją energii. Dywersyfikacja czyli gaz ziemny, biomasa i biogaz
Proces obejmuje sukcesywną wymianę kotłów węglowych, podstawowego dotychczas źródła energii. Spółki należące do grupy dywersyfikują miks paliwowy sukcesywnie zwiększając udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii Przykładem tego podejścia jest m.in. projekt w Tarnowskich Górach w efekcie którego na terenie ciepłowni należącej do Veolii Południe funkcjonuje instalacja kogeneracji, w której do skojarzonej produkcji ciepła i prądu wykorzystuje się gaz ziemny, biomasę, a także biogaz pochodzący z miejscowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

– Projekt kogeneracyjny oznacza wydajną i ekologiczną produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Zakończenie projektu Szafir pozwoliło nam w Tarnowskich Górach wyeliminować ponad 50 proc. zużycia węgla, który zastępujemy gazem, biogazem i lokalnie dostępną biomasą leśną. W efekcie więcej niż połowa ciepła jest produkowana z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej. W ten sposób redukujemy również emisję dwutlenku węgla o 13 tysięcy ton, co jest równoważne z posadzeniem ponad 2 mln drzew – mówi Wojciech Noga, prezes zarządu Veoli Południe.

Jak zapewnia, oddanie instalacji przyczyni się do zapewniania stabilności i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta, a także będzie mieć pozytywny wpływ na cenę, co możliwe będzie dzięki dywersyfikacji dostaw paliw i częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych uwarunkowań biznesowych.

– Odejście od węgla przynosi wiele korzyści, dlatego będziemy sukcesywnie realizować kolejne projekty dekarbonizacyjne naszych zakładów, budując kolejne źródła wielopaliwowe. Chcemy, aby elektrociepłownie były ważną częścią lokalnego systemu pracującego na rzecz polepszenia warunków życia mieszkańców i środowiska – dodaje Wojciech Noga.

– Jednym z priorytetów w działalności władz samorządowych w Tarnowskich Górach jest zagwarantowanie mieszkańcom stabilnych warunków dla dostaw energii i ciepła. Otwarcie przez Veolię nowoczesnej instalacji to krok, który przybliża nas do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w mieście. Niezwykle istotny jest także aspekt środowiskowy projektu, gdyż oparcie go o czyste źródła energii powoduje znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji i tym samym poprawia komfort życia mieszkańców Tarnowskich Gór – mówi Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór.

Projekt w Tarnowskich Górach otrzymał wsparcie ze środków funduszy ochrony środowiska. System kogeneracji uzyskał 49,3 proc. wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z kolei budowa kotłowni opalanej paliwem biomasowym uzyskała 45,8 proc. wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy