Grudzień 2, 2022

Gaz zamiast węgla. Kolejny etap inwestycji PGE w Lublinie

W Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków trwa budowa gazowej kotłowni rezerwowo – szczytowej. W ostatnich dniach na plac budowy dostarczono pierwsze kotły, każdy o wadze ok.  70 ton. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zakończy się kolejny etap budowy kotłowni o łącznej mocy 182 MW.

Urządzeniami wytwórczymi w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków, należącej do grupy PGE, są aktualnie blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym oraz 4 węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie niskich temperatur lub postoju bloku. Niedługo to się zmieni.

Obecnie w Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków trwa budowa gazowej kotłowni rezerwowo – szczytowej, która jest priorytetową inwestycją PGE Energia Ciepła w Lublinie. Wskazane wcześniej szczytowe źródła, opalane węglem kamiennym, zostaną zastąpione nowymi jednostkami, zasilanymi paliwem gazowym.

Kotłownia rezerwowo-szczytowa, podzielona na część stacjonarną i mobilną, składać się będzie z czterech kotłów gazowych, które zostaną umieszczone w nowym budynku oraz pięciu mobilnych kotłów gazowo-olejowych, które staną na utwardzonym placu.

Nowe kotły przeznaczone będą wyłącznie do wytwarzania ciepła w szczycie zapotrzebowania, tzn. po przekroczeniu możliwości wytwórczych istniejącego bloku gazowo-parowego lub w przypadku odstawienia bloku z ruchu.

– Szacujemy, że nowe kotły będą wytwarzały około 10 proc. rocznej produkcji ciepła w elektrociepłowni, uzupełniając produkcję energii z bloku gazowo-parowego. Zastosowanie niskoemisyjnego paliwa gazowego pozwoli na całkowite odejście od węgla – mówi Paweł Okapa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków.

PGE Energia Ciepła podała, że  realizacja kolejnego etapu inwestycji, czyli dostawa i montaż pięciu kotłów mobilnych, każdy o mocy 10 MW, sfinalizowana zostanie w I kwartale  2023 roku.

– Projekt jest bardzo dużą operacją logistyczną, angażującą pracowników elektrociepłowni, wykonawców i podwykonawców. Pomimo trwającej tak dużej inwestycji, lubelska elektrociepłownia pracuje normalnie, dostarczając ciepło i energię elektryczną do odbiorców – dodaje Paweł Okapa.

Wartość inwestycji wynosi ponad 78 mln zł netto, a harmonogram jej realizacji zakłada oddanie nowych urządzeń do eksploatacji we wrześniu 2023.

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy