Luty 4, 2020

Spór grupy Energa i władz Elbląga ws. dostaw ciepła do miasta

W Elblągu ciągle nie widać końca sporu między władzami miasta i miejską spółką ciepłowniczą EPEC a firmą Energa Kogeneracja. Stawką są dostawy ciepła do miasta już od sezonu grzewczego 2020-21. Energa Kogeneracja dostarcza ciepło do ok. 80 proc. mieszkańców Elbląga. Energa Kogeneracja musi do 30 czerwca 2020 roku wyłączyć w swojej elbląskiej elektrociepłowni kotły węglowe […] więcej
Styczeń 27, 2020

Tauron sprawdził, czy mieszkańcy znają uchwałę antysmogową

60 proc. ankietowanych gospodarstw domowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, korzystających obecnie z pieców węglowych musi do końca 2021 roku zmienić sposób ogrzewania. Takie dane płyną z badania opinii publicznej, dotyczącego znajomości i konsekwencji przepisów uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego. Badanie przeprowadziła Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Tauron Ciepło. Badanie zostało zrealizowane w […] więcej
Styczeń 22, 2020

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje sektor ciepłowniczy

W tym roku, obok standardowego corocznego sprawozdania z działalności za rok ubiegły, regulator wezwał przedsiębiorców do przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych. Coroczne sprawozdanie nazywane URE-C1 obejmuje swym zakresem informacje dotyczące m.in. charakterystyki techniczno – ekonomicznej przedsiębiorstw, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do jego wytwarzania […] więcej
Styczeń 13, 2020

Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania robót w Tychach

Tauron Ciepło wezwał konsorcjum firm złożone z Erbud oraz Erbud Industry do wstrzymania prac związanych z umową na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Powodem jest zmiana pozwolenia zintegrowanego dla zakładu. – Erbud powziął informację od Tauron Ciepło o odebraniu przez zamawiającego z Urzędu […] więcej
Grudzień 23, 2019

Prezes URE przyznał ponad 300 mln złotych premii kogeneracyjnej

Regulator rozstrzygnął pierwszą aukcję dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji przyznając dopłaty w postaci tzw. premii kogeneracyjnej. Od 17 do 20 grudnia br. trwała pierwsza ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 […] więcej
Grudzień 9, 2019

Lokalne sieci energetyczne mogą przyczynić się do dekarbonizacji ciepłownictwa i chłodnictwa w UE

Nowy raport opublikowany przez Uniwersytet w duńskim Aalborg pokazuje, w jaki sposób kraje Unii Europejskiej mogą zdekarbonizować sektor ciepłowniczy i chłodniczy do roku 2050 poprzez połączenie lokalnych sieci elektrociepłowniczych z systemami optymalizującymi wykorzystanie energii. Ciepłownictwo i chłodnictwo odpowiedzialne są za 50% zapotrzebowania na energię w UE. Dlatego też optymalizacja wykorzystania energii w tych sektorach będzie […] więcej
Grudzień 5, 2019

Finał akcji „Podzielmy się ciepłem”

Już po raz 13. krakowskie organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku środki trafią do 29 organizacji, które odebrały dziś symboliczne czeki. Celem akcji realizowanej od 2007 roku jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, między […] więcej
Grudzień 2, 2019

Veolia przejmuje od grupy Boryszew instalację ciepłowniczą w Toruniu

Spółka Veolia Industry Polska przejęła od grupy Boryszew obsługę w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie Parku Przemysłowego Elana w Toruniu. Przedsiębiorstwa z grupy Boryszew, razem z ponad 50 partnerami biznesowymi z branży przemysłowej, stały się jednym z kluczowych klientów Veolii. Położony na obrzeżach dzielnicy Bielawy Park Przemysłowy Elena w Toruniu […] więcej
Listopad 27, 2019

Erbud z umową na prace dla Tauron Ciepło w Tychach

Spółka Erbud Industry w konsorcjum z Erbudem 26 listopada 2019 r. podpisała umowę z Tauron Ciepło na budowę instalacji oczyszczania spalin oraz bloku rezerwowego w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Kontrakt opiewa na kwotę 72,5 mln złotych. Umowa obejmuje realizację półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50, a także bloku rezerwowego WR-40 w tyskiej elektrociepłowni należącej […] więcej
Październik 16, 2019

Metamorfoza polskiego ciepłownictwa: szanse i zagrożenia

Zastępowanie ciepłowni przez elektrociepłownie będzie oznaczało, że w krajowym systemie elektroenergetycznym będzie przybywało nowych mocy, co wzmocni system i poprawi jego efektywność. Siłą rzeczy elektrociepłownie muszą być blisko odbiorców ciepła, a to oznacza też, że produkowana energia elektryczna będzie zużywana blisko źródeł, co ogranicza straty na jej przesyle – mówi Grzegorz Należyty, członek zarządu i […] więcej
Październik 6, 2019

EC Będzin chce nowego bloku. Szuka inwestora

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” poinformował o rozpoczęciu poszukiwań inwestora branżowego, który wspólnie ze spółką zaangażuje się w powstanie nowego bloku kogeneracyjnego. Jak zaznacza EC Będzin, „nie wyklucza się, że zaangażowanie w rozważaną inwestycję skutkować może zmianą struktury udziałowej”. Firma dodaje także, że żadne decyzje w tym zakresie nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy […] więcej
Wrzesień 26, 2019

Grupa CEZ partnerem Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach

W dniach 15-18 września br., w Międzyzdrojach odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w branży ciepłowniczej, czyli Forum Ciepłowników Polskich, organizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W tym roku, jednym z partnerów strategicznych Forum była Grupa CEZ, reprezentowana przez spółki CEZ Skawina, CEZ Chorzów i Metrolog. Tegorocznemu Forum, w którym wzięła rekordowa liczba ponad 650 […] więcej

Partnerzy