Marzec 17, 2023

PGE rozpoczęła budowę nowego gazowego bloku ciepłowniczego

W Kielcach rozpoczęła się budowa układu kogeneracyjnego nowego bloku gazowego elektrociepłowni firmy PGE Energia Ciepła. Inwestycja ma zostać przekazana do eksploatacji w czwartym kwartale 2023 roku.

Na terenie budowy układu kogeneracyjnego nowego bloku gazowego elektrociepłowni firmy PGE Energia Ciepła w Kielcach rozpoczęły się pierwsze prace ziemne. Wykonano już wykopy pod fundamenty komina oraz turbozespołu gazowego.

Po przygotowaniu podłoża rozpocznie się montaż zbrojenia oraz szalunkowanie pod betonowanie.

Układ kogeneracyjny oraz wyprowadzenie mocy cieplnej

W wyniku realizacji projektu, w kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, powstanie układ kogeneracyjny, składający się z turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt.

Wybudowana zostanie także instalacja niezbędna do wyprowadzenia mocy cieplnej, elektrycznej, budowy przyłączy oraz pozostałej infrastruktury koniecznej do funkcjonowania instalacji. Blok gazowy powstanie na niezagospodarowanym terenie należącym do elektrociepłowni w Kielcach.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka Elemont.

– W Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach od lat inwestujemy w nowe jednostki. Już od 2008 roku źródłem zielonej energii w elektrociepłowni jest biomasa. Przez ten czas, zarówno mieszkańcy, jak i cały region czerpał z tego korzyści. Dzisiaj realizujemy kolejne projekty, które będą służyć następnym pokoleniom mieszkańców Kielc. Dzięki zastosowaniu miksu paliwowego: biomasy, gazu oraz węgla będziemy dalej zapewniać bezpieczeństwo energetyczne z jednoczesną optymalizacją kosztów produkcji. Realizacja inwestycji przyczyni się także do poprawy jakości życia w mieście, zgodnie z nowymi wyzwaniami klimatycznymi – powiedział Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

Bliska ukończenia jest budowa kotłowni gazowej

Dzięki realizacji inwestycji możliwa będzie jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnym procesie kogeneracji. Do odbiorców popłynie zatem ciepło produkowane w sposób niskoemisyjny, co znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście i okolicy, a także na zdrowie mieszkańców.

Wyprodukowana energia elektryczna zasili natomiast krajowy system elektroenergetyczny zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Kielc.

Jednocześnie na terenie Elektrociepłowni w Kielcach trwa budowa kotłowni gazowej o mocy 160 MW, na którą składa się zespół pięciu wodnych kotłów gazowych o mocy 32 MWt każdy.

Inwestycja jest już na etapie rozruchów umożliwiających sprawdzenie osiągnięcia założonych w projekcie parametrów technologiczno-produkcyjnych przy jednoczesnym spełnieniu standardów ekologicznych, ekonomicznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa, z podaniem mediów do instalacji. Planowany termin przekazania kotłowni do eksploatacji to drugi kwartał 2023 r.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest jedynym producentem energii cieplnej w Kielcach dla Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. Elektrociepłownia zajmuje się także przesyłem i dystrybucją ciepła dla własnego sytemu ciepłowniczego. Udział kieleckiej Elektrociepłowni w rynku ciepła w Kielcach wynosi ok. 60 proc.

Elektrociepłownia produkuje ponadto energię elektryczną w blokach energetycznych z wykorzystaniem węgla i biomasy, także w pełnym skojarzeniu z produkcją energii cieplnej. Zainstalowana moc elektryczna wynosi 17,6 MWe, a moc cieplna 315 MWt.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 700 km.

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy