Sierpień 3, 2020

Ruszyła budowa nowej elektrociepłowni w Przemyślu

Projekt „Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl” zakłada budowę przez PGNiG TERMIKA elektrociepłowni gazowej o mocy o mocy 5,19 MWe / 11,05 MWt produkującej ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego w Przemyślu. Wykonawcą przemyskiej elektrociepłowni jest Konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems. 

Umowa z Wykonawcą została podpisana w marcu 2020 roku. Obecnie realizowane są prace rozbiórkowe i projektowe. Zakończenie realizacji to sierpień 2021. Funkcję Inżyniera Kontraktu podczas trwania budowy pełni firma SWECO Consulting.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie emisji do środowiska, w tym szczególnie emisji dwutlenku węgla a także wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie obszaru produkcji energii skojarzonej i jej zbytu o miasto Przemyśl.

Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zasilanych z sieci systemowej.

Budowa układu będzie krokiem w stronę modernizacji i lepszego dostosowania istniejących na terenie Przemyśla źródeł energii do wciąż zaostrzających się wymogów ochrony środowiska.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; kwota dofinansowania to ponad 5,6 mln zł.

 

Źródło: termika.pgnig.pl

Partnerzy