Luty 7, 2024

Nowa elektrociepłownia z Grupy PGE została przyłączona do sieci

Budowana w Siechnicach elektrociepłownia gazowa została podłączona do sieci dystrybucji energii. 

W związku z budowaną w Siechnicach elektrociepłownią powstały dwie nowe rozdzielnie elektryczne typu GIS (ang. Gas Insulated Switchgear) o napięciu 110 kV. Rozdzielnia to miejsce, w którym wykonuje się czynności łączeniowe oraz gdzie następuje rozdział energii elektrycznej.

Pierwsza z rozdzielni należy do spółki Tauron – dystrybutora energii elektrycznej w województwie dolnośląskim i to z niej popłynęła energia elektryczna do drugiej rozdzielni należącej do Kogeneracji i zlokalizowanej już na terenie nowej EC Czechnica-2. Do tej czechnickiej przyłączone zostaną generatory dwóch turbin gazowych, generator turbiny parowej oraz transformator potrzeb własnych. Obie siechnickie rozdzielnie wyposażone są w zintegrowane pola wraz z szynami zbiorczymi w izolacji gazowej sześciofluorku siarki. To mało aktywny chemicznie, niepalny gaz, o trzy razy lepszych własnościach elektroizolacyjnych niż powietrze, który dobrze gasi łuk elektryczny powstający podczas czynności łączeniowych. Dzięki jego zastosowaniu gabaryty rozdzielni są też dużo mniejsze niż w przypadku innych rozwiązań.

– Za nami istotne postępy prac inwestycyjnych na placu budowy w Siechnicach. Do tej pory przekazaliśmy już do eksploatacji kotły szczytowo-rezerwowe – wyjaśnia Dominik Wadecki, prezes zarządu Kogeneracji. – Podanie pierwszego napięcia do zakładu ma nie tylko wymiar symboliczny. Dzięki temu, że nowa elektrociepłownia jest już włączona do systemu elektroenergetycznego, może ona z jednej strony korzystać z energii pobieranej bezpośrednio z systemu na potrzeby finalizowanych prac inwestycyjnych, z drugiej strony jest to ważny element prac, który w niedalekiej przyszłości umożliwi wyprowadzenie wyprodukowanej energii elektrycznej do krajowego systemu – dodaje Dominik Wadecki.

Nowa niskoemisyjna elektrociepłownia będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła

Nowa niskoemisyjna elektrociepłownia będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła. EC Czechnica-2 ma rozpocząć pracę w 2024 r. Dzięki zasilaniu gazem ziemnym roczna emisja CO2 obniży się aż o 622 tysiące ton, to jest o 61 procent. Oznacza to również oszczędności energii pierwotnej na poziomie blisko 600 tysięcy MWh rocznie. Moc cieplna nowej jednostki osiągnie 315 MWt (dzisiaj 247 MWt), a moc elektryczna 179 MWe (dzisiaj 100 MWe). Nowoczesny zakład zapewni czystsze powietrze, bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii oraz sprawność dzięki zastosowaniu najlepszej dostępnej technologii.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, spółka zależna PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji. Składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 418 MW i cieplnej 1 080 MW, które zaspokajają potrzeby grzewcze blisko połowy aglomeracji wrocławskiej. 

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jest Liderem Segmentu Ciepłownictwo, wydzielonego w oparciu o Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE oraz liderem zielonej transformacji. Zgodnie z przyjętym Planem Dekarbonizacji od roku 2030 ciepło w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, będzie produkowane wyłącznie w źródłach nisko- i zeroemisyjnych. 

 

źródło: wnp.pl

Partnerzy