Marzec 27, 2024

Grupa CEZ rozpoczyna dezinwestycję w Polsce, chce sprzedać cztery polskie spółki

ČEZ zamierza kontynuować dalszy rozwój i wzmacnianie portfela spółek usług energetycznych (ESCO) w Polsce. Należą do nich CEZ Energo Polska i spółki Grupy Elevion. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującą strategią biznesową ukierunkowaną na osiągnięcie zerowej emisji netto do roku 2040, Grupa ČEZ rozpoczyna proces dezinwestycji kilku wybranych spółek w Polsce. Po rozpoznaniu rynku zainteresowani inwestorzy zostaną poproszeni o przedstawienie niewiążących ofert. 

W projekcie dezinwestycji CEZ uwzględnił cztery polskie spółki: CEZ Skawina, CEZ Chorzów, CEZ Produkty Energetyczne Polska i CEZ Polska. Proces sprzedaży rozpocznie się rozpoznaniem rynku, po którym będą miały miejsce kolejne etapy. Proces dezinwestycji realizuje ING Bank, będący wyłącznym bankiem doradztwa inwestycyjnego dla CEZ.

Aktywa wybrane do zbycia obejmują dwie elektrociepłownie (CHP) zlokalizowane na terenie Śląska i Małopolski. CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe / 588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła dla Krakowa (ok. 25% udziału w rynku) i Skawiny. CEZ Chorzów (238 MWe / 500 MWt) jest jednym z największych dostawców ciepła dla Katowic i innych aglomeracji na Śląsku. W ubiegłym roku CEZ Skawina i CEZ Chorzów wyprodukowały łącznie 1 390 GWh energii elektrycznej i 5 649 TJ ciepła. Spółka CEZ Produkty Energetyczne Polska świadczy dedykowane usługi wsparcia w zakresie gospodarowania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) w elektrowniach i elektrociepłowniach w Grupie CEZ. Spółka CEZ Polska koncentruje się na zarządzaniu strategicznym dla całej Grupy CEZ w Polsce, monitoruje sytuację rynkową pod kątem regulacji i ustawodawstwa energetycznego, zapewnia działania komunikacyjne, PR i public affairs oraz jednolity wizerunek (tożsamość i integralność korporacyjną) Grupy ČEZ w Polsce.

Dezinwestycja wyżej wymienionych wybranych polskich spółek wpisuje się w strategię biznesową Grupy ČEZ, koncentrującą się na dekarbonizacji portfela produkcyjnego i osiągnięciu zerowej emisji netto do roku 2040.

ČEZ chce utrzymać i dalej rozwijać wyłącznie te polskie spółki, które nastawione są na świadczenie nowoczesnych usług energetycznych (ESCO). Należą do nich CEZ ENERGO Polska i spółki Grupy Elevion, które oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie dekarbonizacji i efektywności energetycznej. W Polsce Grupa Elevion jest obecnie reprezentowana przez 4 spółki zależne (Euroklimat, Metrolog, OEM Energy i TRiM-tech). Metrolog jest jednym z wiodących polskich producentów kompaktowych węzłów cieplnych dla przemysłu i promuje rozwiązania efektywnościowe, których celem jest eliminacja paliw kopalnych z polskiego miksu energetycznego. Z kolei Euroklimat jest wiodącą firmą o ugruntowanej pozycji na polskim rynku, działającą w branży budowlanej, jako dostawca dużych projektów z zakresu HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) i instalacji elektrycznych dla dużych międzynarodowych klientów.

Grupa ČEZ weszła na polski rynek energii w 2006 roku poprzez zakup elektrowni Skawina i Elcho (obecnie CEZ Chorzów) od amerykańskiej firmy PSEG.

Partnerzy