Grudzień 12, 2023

Energetyka gazowa zyskała nowe źródła wytwarzania

Grupa ECO oficjalnie uruchomiła kolejne układy wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Inwestycje zostały zrealizowane w Nowej Soli i Żarach, a każda kosztowała około 10 mln zł. Są to układy bliźniacze. Wykorzystano w nich silniki kogeneracyjne marki Caterpillar. 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) poinformowała, że grupa ECO oficjalnie uruchomiła kolejne układy wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Inwestycje powstały w Nowej Soli i Żarach. 

Grupa ECO postawiła na zwiększenie udziału gazu w miksie paliwowym

– W transformacji energetycznej naszej grupy kapitałowej postawiliśmy na zwiększenie udziału gazu w miksie paliwowym, ale pod warunkiem maksymalnego wykorzystania procesu jego spalania. Stąd dynamiczny rozwój źródeł kogeneracyjnych. Budujemy je wszędzie tam, gdzie to możliwe i opłacalne – mówi Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO ds. operacyjnych.
Z kolei Krzysztof Diduch, prezes zarządu ECO Kogeneracja, wyjaśnia, że układy w Żarach i Nowej Soli to urządzenia bliźniacze. 

– Każdy z nich został zbudowany przez tego samego wykonawcę w oparciu o silnik kogeneracyjny marki Caterpillar, czyli producenta, którego silniki mamy już Kutnie. Moc każdego z silników to 2,027 MWe i 1,978 MWt – mówi Krzysztof Diduch.
Spółka zaznaczyła, że budowa układów kogeneracyjnych to znacząca pozycja w budżecie inwestycyjnym grupy ECO. 

Inwestycje w Nowej Soli i Żarach oznaczają zmniejszanie zużycia węgla

– Pozyskujemy na ten cel środki unijne. Na układy w Nowej Soli i Żarach pozyskaliśmy dotację w wysokości 45 proc. wydatków kwalifikowanych, a każda z inwestycji kosztowała około 10 mln zł – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ECO ds. ekonomicznych.
ECO podało też, że złożyło wnioski o dopuszczenie układów kogeneracyjnych w Żarach i Nowej Soli do systemu premii gwarantowanej, w ramach systemu wsparcia operacyjnego dla skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji gazowej. 

– Budowa nowego źródła energii w Nowej Soli pozwoliła na roczne ograniczenie zużycia węgla o 1600 ton, a emisji CO2 o 13,3 tys. ton. W Żarach jest to roczny spadek zużycia węgla o 1530 ton i emisji CO2 o 12,7 tys. ton – opowiada Halina Matuszczak dyrektor Oddziału Lubuskiego ECO.

Grupa ECO obecnie świadczy usługi na terenie 10 województw. Podstawowy przedmiot działalności spółek grupy to wytwarzanie, przesył, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej oraz elektrycznej. Główni akcjonariusze ECO to Gmina Opole – 53,26 proc. udziałów i E.ON edis energia – 46,69 proc. 

 

źródło: wnp.pl

Partnerzy