Grudzień 14, 2020

PGE i PGNiG chcą razem kupić polskie aktywa grupy CEZ

PGE oraz PGNiG wspólnie złożyły niewiążącą ofertę kupna polskich aktywów ciepłowniczych grupy CEZ. W Polsce CEZ chce sobie pozostawić działalność związaną z poprawą efektywności energetycznej.

PGE oraz PGNiG wspólnie złożyły niewiążącą ofertę kupna polskich aktywów grupy CEZ. Przedmiotem transakcji są spółki zależne CEZ, które prowadzą działalność związaną z wytwarzaniem i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej w Polsce, czyli CEZ Skawina oraz CEZ Chorzów a także świadczą usługi w zakresie: gospodarowania ubocznymi produktami spalania, komunikacji, tradingu oraz obsługi korporacyjnej (CEZ Produkty Energetyczne oraz CEZ Polska).

Jak podkreśliły w komunikatach PGE i PGNiG, obie grupy będą kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia oferty wiążącej.

Co sprzedaje CEZ?

CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe i 588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła do Krakowa (z ok. 25 proc. udziałem) i Skawiny.

CEZ Chorzów (238 MWe i 500 MWt) to jeden z największych dostawców ciepła do Katowic i innych aglomeracji miejskich na Śląsku.

W 2019 roku CEZ Skawina i CEZ Chorzów wyprodukowały łącznie 2443 GWh energii elektrycznej i 5 366 TJ ciepła. Obie elektrownie posiadają technologię współspalania biomasy.

CEZ Produkty Energetyczne Polska świadczy specjalistyczne usługi w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów energetycznych.

CEZ Polska realizuje sprzedaż energii klientom w segmencie hurtowym oraz małym i średnim odbiorcom, monitoruje i wpływa na sytuację rynkową w zakresie regulacji i ustawodawstwa energetycznego oraz zapewnia tożsamość i integralność korporacyjną grupy CEZ w Polsce.

PGE podkreśla, że zakup polskich aktywów grupy CEZ jest zgodny ze strategią grupy do 2030 roku ogłoszoną 19 października 2020 r.

Oferta zakupu aktywów CEZ jest też zgodna ze strategią grupy PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku, opublikowaną w marcu 2017 r., w zakresie rozwoju grupy PGNiG w obszarze energetyki i ciepłownictwa.

Czego CEZ nie sprzedaje?

Przypomnijmy, że 16 września 2020 r. czeski koncern energetyczny CEZ oficjalnie rozpoczął proces sprzedaży części swoich aktywów w Polsce.

W Polsce CEZ pozostawi w swoim polskim portfolio firmy zajmujące się działalnością z zakresu usług energetycznych ESCO. Tym samym kontynuuje realizację przyjętej w 2019 roku strategii grupy CEZ.

Firmy OEM Energy, Metrolog i Euroklimat, wchodzące w skład konsorcjum ESCO spółek CEZ Elevion Group, nie są przedmiotem procesu sprzedaży.

Sprzedaż polskich spółek jest zgodna z przyjętą w czerwcu 2020 r. strategią grupy CEZ. Strategia zakłada sukcesywną sprzedaż wybranych aktywów w Polsce oraz w krajach Europy Południowo Wschodniej. Wyjątkiem są firmy nastawione na nowoczesne usługi energetyczne (ESCO), które z kolei CEZ chce dalej rozwijać w kraju i za granicą.

Grupa CEZ weszła na polski rynek energetyczny w 2006 r. kupując elektrownię Skawina i Elcho (obecnie CEZ Chorzów) od amerykańskiej firmy PSEG. 

W 2020 r. CEZ zakończył pierwszą fazę procesu dezinwestycji w Polsce tj. sprzedaż dwóch farm wiatrowych funduszowi inwestycyjnemu KGAL.

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy