Sierpień 8, 2019

Życie i zdrowie ludzkie ponad wszystko

W kwietniu tego roku Krowoderska Spółdzielnia Mieszkaniowa podpisała umowę kompleksową na dostawy ciepła sieciowego na potrzeby podgrzewania wody użytkowej we wszystkich zarządzanych budynkach. O oczekiwanych efektach realizacji tego Programu opowiada Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” – Pan Ryszard Gurbiel. 

Już 17. krakowska spółdzielnia mieszkaniowa zdecydowała się na przystąpienie do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Jak Państwo oceniają wdrażany w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” Program?

Realizacja Programu „Ciepła woda bez piecyka” to już kolejny, duży, kompleksowy program, który wprowadzamy w naszej Spółdzielni. Decyzja o przystąpieniu do Programu została poprzedzona uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w czerwcu 2017 roku. Było to również pokłosie przykrego zdarzenia, jakiego doświadczyliśmy w jednym z naszych budynków, gdzie z powodu nieprawidłowej wentylacji spalinowej piecyków gazowych, doszło do zatrucia tlenkiem węgla. Ta sytuacja zmusiła nas poniekąd do podjęcia natychmiastowej decyzji wprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej, a blok, w którym doszło do wypadku, był budynkiem pilotażowym. 

Jeden jak dotąd zrealizowany budynek utwierdził nas w przekonaniu, że Program spełnił oczekiwania mieszkańców, którzy nie zgłaszali do niego negatywnych uwag. Należy podkreślić, że w początkowej fazie rozmów prowadzonych w celach informacyjnych, nie wszyscy byli przychylnie do niego nastawieni.  Sytuacja ta zmieniła się diametralnie, kiedy mieszkańcy zaczęli wymieniać się między sobą spostrzeżeniami oraz doświadczeniami po wprowadzeniu Programu w zasobach Spółdzielni. Te z pozoru błahe, sąsiedzkie rozmowy rozwiały wszelkie wątpliwości wśród tych, którzy jeszcze powątpiewali albo obawiali się, że ich świeżo odnowiona łazienka zostanie zrujnowana, a koszty wybudowania instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej będą musieli pokryć z własnej kieszeni. Ostatecznie, po spotkaniach z przedstawicielami Programu „Ciepło dla Krakowa”, mieszkańcy posiadali ugruntowaną wiedzę w zakresie ciepłej wody użytkowej oraz refleksję, że inwestycja jest na najwyższym poziomie technicznym oraz technologicznym.

Z jakimi innymi, przykrymi doświadczeniami związanymi z użytkowaniem piecyków gazowych zmierzyli się Państwo w Spółdzielni? Czy występowały kolejne zatrucia tlenkiem węgla
w budynkach?

Wypadki z udziałem tlenku węgla pojawiły się jeszcze w dwóch budynkach. Opinia kominiarska postawiła jasną diagnozę: zły stan przewodów spalinowych. Jedynym logicznym zaleceniem było wprowadzenie nowej instalacji spalinowej albo, z akcentem na drugie rozwiązanie, przystąpienie do Programu „Ciepła woda bez piecyka”. W tym przypadku wybór był oczywisty.

Jakie korzyści dostrzegają Państwo w realizacji Programu „Ciepła woda bez piecyka”? Jak ten Program wpłynie na funkcjonowanie mieszkańców?

Oprócz bezpieczeństwa, które jest kluczowym czynnikiem przy zmianie systemu podgrzewania wody, ważnym atutem jest również wygoda i komfort użytkowania. Na zadowolenie mieszkańców istotny wpływ ma również dofinansowanie w ramach Programu, które gwarantuje zwrot części poniesionych nakładów na wybudowanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej.

Jak oceniają Państwo współpracę z Partnerami Programu „Ciepło dla Krakowa” oraz realizowane
w ramach tego Programu spotkania informacyjne, organizowane dla mieszkańców Spółdzielni? 

Współpraca z Partnerami Programu „Ciepło dla Krakowa” oceniana jest przez nas na bardzo wysokim poziomie.

Wydźwięk po spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami Programu „Ciepło dla Krakowa” jest pozytywny, chociaż nieuniknione są wnikliwe pytania ze strony mieszkańców dotyczące realizacji Programu „Ciepła woda bez piecyka”. Faktem jest, że prowadzący spotkania są zawsze dobrze przygotowani, jasno i rzetelnie przekazują informacje, wykazują pełen profesjonalizm, wyjaśniając nierzadko techniczne zawiłości poprowadzenia instalacji. Takie działania informacyjno-edukacyjne na terenie naszej Spółdzielni zyskały akceptację wśród jej mieszkańców i poniekąd przyczyniły się do podpisania kompleksowego wdrożenia Programu w całej naszej Spółdzielni. 

Dynamiczny rozwój Programu w ostatnim czasie wskazuje, że coraz więcej spółdzielni przekonuje się do zmiany systemu podgrzewania wody. Jak Państwo się do tego odniosą?

W 2019 roku zgodnie z harmonogramem mamy zamiar zrealizować Program w sumie w 5 budynkach. To, w jaki sposób mieszkańcy tych budynków odbiorą ten Program, w dużym stopniu wpłynie na postawę pozostałych mieszkańców Spółdzielni, którzy z Programu skorzystają w późniejszym czasie. Muszę jednak przyznać, że jak dotąd nie spotkałam się z nieprzychylnymi opiniami na temat „Ciepłej wody bez piecyka”, co może jedynie świadczyć o rosnącej popularności i potrzebie wdrażania tego Programu w budynkach wielorodzinnych. Wszystko to oczywiście utrzymane jest w duchu dbałości o jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa. 

Dziękuję za rozmowę. 

Partnerzy