Kwiecień 4, 2019

Ze smogiem można walczyć tylko ponad podziałami resortowymi i partyjnymi

„Najwyższa pora żebyśmy zaczęli konsekwentnie, ponad podziałami partyjnymi walczyć z czymś, co niszczy zdrowie Polaków, co niesie śmieci rocznie kilkudziesięciu tysiącom osób i jest źródłem wielu strat finansowych” – mówił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podczas konferencji programu rządowego „Stop Smog”.

„Uruchomiliśmy program badawczy, którego efektem będzie wypracowanie nowoczesnych polskich technologii zapewniających z jednej strony taką emisję spalin, która będzie akceptowana z punktu widzenia norm zdrowia, ale z drugiej strony ta nowa energia musi być też opłacalna”– powiedział Gowin.

Łączna kwota przeznaczona na ten cel to ponad 100 mln zł.

„Program ma wspierać osoby najbardziej potrzebujące, dotknięte problemem ubóstwa energetycznego. Dzięki programowi możemy w stu procentach wesprzeć termomodernizacje domów, wymianę okien, wymianę drzwi, a na koniec wymianę źródła ciepła na ekologiczne” – zaznaczyła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

80 procent kosztów inwestycji ma pokryć fundusz termomedernizacyjny, a 20 procent fundusz gmin.

Partnerzy