Wrzesień 9, 2019

ZE PAK podpisał umowę na sprzedaż ciepła dla Konina

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) 6 września 2019 roku podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Konin (MPEC Konin) umowę na sprzedaży ciepła dla Miasta Konin z rozpoczęciem dostaw od dnia 1 lipca 2022 roku. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do 30 czerwca 2032 roku- poinformował ZE PAK.

Przedmiotowa umowa, jak informuje ZE PAK, jest kontynuacją dotychczasowej współpracy firmy z MPEC Konin w zakresie dostaw ciepła dla miasta Konin.

– Ciepło, będące przedmiotem sprzedaży do MPEC Konin, jest już obecnie, na podstawie istniejącej umowy, wytwarzane przez ZE PAK SA w dedykowanej instalacji spalania biomasy, stanowiącej jednostkę kogeneracji, która na dzień dzisiejszy ma status instalacji wytwarzającej ciepło z odnawialnych źródeł energii – poinformował ZE PAK.
Ceny sprzedaży ciepła stosowane przez ZE PAK wynikają z obowiązującej na dany rok taryfy, która podlega zatwierdzaniu przez prezesa URE.

W I kwartale 2019 grupa ZE PAK osiągnęła ze sprzedaży energii cieplnej około 15,8 mln zł przychodów wobec około 12,5 mln zł rok wcześniej. Informowała, że wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła w I kwartale bieżącego roku nastąpił na skutek wyższej ceny sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W pierwszym kwartale 2019 roku grupa ZE PAK miała przychody w wysokości 695 mln zł (wzrost rok do orku 49,14 proc.), zysk EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją) w wysokości 74 mln zł (wzrost rok do roku 48 proc.) przy zysku netto na poziomie 12 mln zł wobec około 15,6 mln zł straty netto w I kwartale 2018 roku.

W 2018 roku, według jednego z raportów prezesa URE, udział grupy ZE PAK w polskim rynku produkcji energii elektrycznej wyniósł 4 proc. Oznaczało to, że grupa była czwartym co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, zajmując tę pozycję ex aequo, według informacji podanej przez URE, z grupą PKN Orlen również mającą również 4 proc,. udział w rynku produkcji energii elektrycznej w Polsce.

 

źródło: wnp.pl

Partnerzy