Grudzień 8, 2010

Wywiad z Januszem Mańką, Członkiem Zarządu Elektrociepłowni Chorzów „ELCHO”

Mamy w trakcie sezon grzewczy, a więc wraca temat niskiej emisji, która dokucza między innymi mieszkańcom Bytomia i wielu innych śląskich miast. Likwidacja starych kotłowni jest możliwa pod warunkiem podłączenia ich do nowoczesnych sieci ciepłowniczych. Inwestycje te wymagają jednak ogromnych nakładów. Czy państwa przedsiębiorstwo może pomóc w rozwiązaniu tego problemu?

-Rok 1995 to początek naszej drogi do nowoczesności. W owym czasie urządzenia energetyczne dostępne w naszej „starej” Elektrowni to technologia wytwarzania ciepła i prądu elektrycznego sięgająca lat czterdziestych i pięćdziesiątych minionego stulecia. Ochrona środowiska to temat, który był najbardziej pilnym do załatwienia. Dzięki znalezieniu partnera strategicznego w 2003 roku oddaliśmy do eksploatacji nową elektrociepłownię opartą na fluidalnej technologii spalania węgla, gdzie parametry środowiskowe, jakie osiągamy obejmują normy i zalecenia roku 2016 i dalej. Dla porównania „Stara” elektrownia emitowała SO2 na poziomie 1550 mg/Nm³ a nowa emituje 250 mg/Nm³; NOx na poziomie 530mg/Nm³ a nowa EC 170 mg/Nm³; CO 155mg/Nm³ a nowa 33mg/Nm³ oraz pyłu „stara” 50mg/Nm³ a nowa 23mg/Nm³. Dane te pokazują jednoznacznie, iż już dzisiaj ELCHO Chorzów spełnia normy, które będą obowiązywać po roku 2015.

Elektrociepłownia ELCHO jest jednym z dwóch głównych dostawców ciepła do rejonu zasilania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach. Nasze ciepło dociera do mieszkańców Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Świętochłowic. Produkcja ciepła pokrywa obecnie około 35 % terenu zasilania PEC Katowice. Nasz układ hydrauliczno – pompowy pozwala na transport tego ciepła w promieniu około 20 kilometrów. Posiadając takie techniczne możliwości przesyłu, możemy naszą energię cieplną wysyłać również do takich miast jak Bytom, Ruda Śląska, Radzionków czy Piekary Śląskie.

Na jakich zasadach mieszkańcy mogą korzystać z Państwa usług?

-Ustawa o samorządach jednoznacznie nałożyła odpowiedzialność za zaopatrzenie w ciepło na gminy. Prawo energetyczne uszczegółowiło tę odpowiedzialność, określając zadania dla gmin w zakresie planowania i organizacji dostaw ciepła. Działając na podstawie tych aktów prawnych ELCHO Chorzów proponuje nawiązanie z władzami samorządowymi ścisłej współpracy w realizacji „Programu likwidacji niskiej emisji”.

Proponujemy wspólnie z władzami samorządowymi oraz z władzami Wspólnot, Zarządów Spółdzielni, Administracji itp. objąć tym programem obiekty wytypowane na zasadzie dobrowolności oraz znajdujące się w technicznej możliwości do podłączenia do  sieci zasilanej z ELCHO. Oraz w oparciu o kryteria kwalifikacyjne możliwe do uzyskania efektu ekologicznego. Te założenia powinny zakwalifikować obiekty do  poddania  kompleksowej modernizacji ich systemu ogrzewania. W ramach tego programu ELCHO wspólnie z Dystrybutorem ciepła wykona przyłącze ciepłownicze oraz wybuduje stacje wymienników ciepła.

Do właściciela danego budynku należałoby wykonać instalację centralnego ogrzewania, jeżeli takowa instalacja nie istnieje. W pierwszej kolejności w celu namacalnej poprawy środowiska ELCHO proponuje likwidację” niskiej emisji” pochodzącej z przestarzałych kotłowni węglowych oraz indywidualnych pieców domowych. Wynikiem przedstawionego powyżej zakresu działań możliwa jest znaczna redukcja zanieczyszczeń wynikłych ze spalania paliw przez obecnych odbiorców. Dla porównania dla miasta Bytomia działanie powyższe spowoduje spadek takich związków jak SO2, NO2, CO, CO2 ,czy sadzy o około 80% w stosunku do emisji z dotychczasowych ogrzewań przed modernizacją.

Mając to na uwadze wystąpiliśmy do władz Bytomia z ofertą zaopatrzenia tej gminy w nasze ciepło. Jednocześnie zadeklarowaliśmy, że po podpisaniu umowy w ciągu 2 – 3 lat mieszkańcy Bytomia mogliby skorzystać z naszego ciepła. Chcę również powiedzieć, iż ciepło loco odbiorca z naszego systemy kosztuje obecnie 45 zł/GJ, a np. z gazu wytworzenie 1GJ to około 65 zł.

Myślę jednak, że do problemu kasowania niskiej emisji związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w ciepło trzeba podejść systemowo. Aglomeracja Śląska, gdzie istnieje wiele elektrociepłowni i elektrowni wymaga jeszcze wielu działań, aby uporządkować rynek ciepła sieciowego, który jest na dzień dzisiejszy najtańszym i najlepszym sposobem na likwidację niskiej emisji. Zaangażowanie w ten proces Marszałka, bądź też innych władz wojewódzkich powinno lepiej i szybciej rozwiązać ten problem. Działania firm energetycznych kierujących się efektem biznesowym nie zawsze rozwiązują problem do końca, a przede wszystkim nie są skoordynowane z perspektywy rozwiązania globalnego tego problemu

Czy można już dziś określić, jakie efekty, zwłaszcza ekologiczne, są do osiągnięcia dzięki podłączeniu domów do wspólnej sieci ciepłowniczej?

-Obecnie Elektrociepłownia ELCHO dysponuje rezerwą mocy cieplnej rzędu 200MWt. Jest to wartość, która w pełni wystarcza dla zaspokojenia potrzeb  np. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu. Zakład ten jest dystrybutorem ciepła w Bytomiu i Radzionkowie. Efektami ekologicznymi w każdym przypadku jest wyeliminowanie emitorów spalin oraz radykalna poprawa w danym budynku wentylacji oraz jego zawilgocenia. Tak jak wcześniej powiedziałem takie działania w sposób radykalny poprawiają parametry środowiskowe w skali makro oraz przyczyniają się do poprawy pewności eksploatacyjnej danego rejonu.

W samej EC ELCHO w dalszym ciągu działamy na rzecz uzyskania jeszcze lepszych efektów ekologicznych. W maju 2008 roku uruchomiliśmy instalację do współspalania biomasy, co pozwoliło ograniczyć emisję gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla. Wykorzystana biomasa stanowi pozostałości z produkcji drewna oraz odpady z produkcji rolniczej. Ponadto, również w roku 2008 zakończono budowę instalacji odwróconej osmozy, która pozwala na ponowne wykorzystanie powstających w elektrociepłowni ścieków. Dzięki tej instalacji ograniczono pobór wody konsumpcyjnej oraz chemikaliów.

Partnerzy