Grudzień 13, 2018

Więcej osób skorzysta ze skawińskiego ciepła

Początek drugiej połowy 2018 roku zaowocował podłączeniem do sieci ciepłowniczej nowych budynków w Krakowie. Dzięki temu większa liczba mieszkańców będzie mogła skorzystać z bezpiecznego i komfortowego źródła ciepła.

Od początku lipca 2018 do sieci zostało przyłączonych 19 budynków w Krakowie, z czego większość stanowią budynki mieszkalne. Łączna zamówiona moc wyniosła 7,5 MWt. Do wzrostu mocy przyczyniły się między innymi 4 budynki zlokalizowane na nowym osiedlu Bunscha o łącznej mocy 1,4 MWt a także blok przy ul. Zabłocie 21 o mocy 1,4 MWt.

Już od dłuższego czasu prowadzimy działania mające za zadanie uświadomić inwestorom oraz mieszkańcom, jakie są zalety korzystania z ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej. Organizujemy spotkania informacyjne, promujemy ciepło sieciowe w lokalnej prasie i mediach internetowych. Efekty prac są widoczne, a zainteresowanie naszymi produktami rzeczywiście rośnie – mówi Dariusz Łapiński, Manager ds. Rozwoju Rynku Ciepła w CEZ Skawina. – Cieszy nas, że coraz więcej mieszkańców Krakowa i Skawiny dostrzega, jak komfortowym, bezpiecznym i niezawodnym rozwiązaniem jest ciepło sieciowe. Podniesienie świadomości mieszkańców Krakowa odnośnie dostępnych na rynku możliwości ogrzewania mieszkań może przełożyć się na realny wzrost liczby budynków podłączanych do sieci ciepłowniczej – dodaje.

Budujący jest fakt, że pomimo corocznego obniżania mocy zamówionej z powodu termomodernizacji budynków na poziomie około 10 MWt, liczba nowych odbiorców przyłączanych na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, powoduje, że każdego roku moc zamówiona rośnie. W obecnej chwili moc cieplna zamówiona przez MPEC w elektrowni CEZ Skawina wynosi 350 MWt.

Partnerzy