Maj 16, 2022

Warto przekonać administratora budynku do zmiany sposobu ogrzewania wody użytkowej

Ciepło sieciowe to najprostszy, najbezpieczniejszy i jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska sposób ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej. Pod wieloma względami jest on zdecydowanie korzystniejszy od alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła, co czyni go coraz bardziej popularnym i pożądanym przez zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, biurowych czy obiektów użyteczności publicznej. Chociaż decyzję o montażu instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) podejmuje zarządca lub administrator nieruchomości, niezaprzeczalny wpływ ma również głos mieszkańców. Decyzja nierzadko jest owocem oddolnej inicjatywy właścicieli mieszkań, którzy sami zwracają się do zarządcy z pomysłem zmiany sposobu ogrzewania wody. Jakie argumenty będą kluczowe i przyczynią się do podjęcia decyzji o wykorzystaniu ciepła sieciowego, nie tylko w celu ogrzewania mieszkań, ale również do podgrzewania wody użytkowej?

Bezpieczeństwo 

Podgrzewanie wody odbywa się poza mieszkaniami użytkowników, dzięki czemu z łazienek można usunąć indywidualne podgrzewacze wody, m.in. piecyki gazowe, co eliminuje ryzyko zatrucia tlenkiem węgla czy wybuchu gazu.

Ekonomia

Koszt podgrzania wody ciepłem sieciowym jest porównywalny do kosztów gazu zużytego do podgrzania analogicznej ilości wody. Dodatkowo, użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z przeglądami instalacji i usługami serwisowymi – ten obowiązek spada na dystrybutora. 

Komfort 

Korzystanie z ciepłej wody bez piecyka umożliwia mieszkańcom komfort korzystania z wody o stałej temperaturze przez 365 dni w roku. Dodatkowo, urządzenia służące do podgrzania wody znajdują się w pomieszczeniach technicznych, dzięki czemu lokatorzy zyskują dodatkową przestrzeń do zagospodarowania i zwiększają estetykę mieszkania. 

Ekologia 

Gdyby większość budynków w polskich miastach była podpięta do sieci ciepłowniczej, jakość powietrza, którym oddychamy, uległaby znacznej poprawie. Na terenie aglomeracji śląskiej jednym z największych i najnowocześniejszych producentów energii cieplnej i elektrycznej jest CEZ Chorzów. Elektrociepłownia spełnia najbardziej restrykcyjne normy emisyjne, a proces produkcji energii jest przyjazny dla środowiska. Dzięki CEZ Chorzów mieszkańcy Katowic, Chorzowa, Świętochłowic i Siemianowic Śląskich mogą cieszyć się bezpiecznym dla środowiska, a tym samym i życia mieszkańców, sposobem ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody, czyli ciepłem sieciowym.

Deweloperzy oraz zarządcy budynków podłączonych do wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej, ale pozyskujących c.w.u. w oparciu o indywidualne podgrzewacze wody, mają możliwość uzyskania wsparcia od przedstawicieli elektrociepłowni. Specjaliści z CEZ Chorzów służą pomocą w dopełnieniu formalności, której celem jest umożliwienie korzystania z bezpiecznego i komfortowego sposobu podgrzewania wody użytkowej.

Partnerzy