Wrzesień 5, 2019

Program Ciepła woda bez piecyka – o tym warto rozmawiać

Rozmowa z Adamem Pławeckim, Prezesem Zarządu krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia”

 

Dlaczego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” zdecydowała się na przystąpienie do programu Ciepła woda bez piecyka?

Adam Pławecki: Jestem Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” od 3 miesięcy i jako nowy Prezes uważam, że jest to wybór konieczny i oczywisty – zapewniający bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, którzy „otwierając kran” nie ponoszą ryzyka, że coś złego wydarzy się w ich mieszkaniu. Kolejną kwestią są względy estetyczne – likwidując z naszych łazienek piec, zyskujemy dodatkową przestrzeń do zagospodarowania. Przystąpienie do programu Ciepła woda bez piecyka to przede wszystkim duże wyzwanie, przed którym obecnie stoimy, ponieważ łącznie planujemy zrealizować program w 53 obiektach w przeciągu najbliższych 5 lat, począwszy od roku bieżącego. To wszystko przekłada się na 4206 mieszkań i niemal 10 000 bezpiecznych mieszkańców.

Jak przebiega realizacja programu Ciepła woda bez piecyka w dwóch pilotażowych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej?

Zaczęliśmy już prace na os. Oświecenia 45. Kolejnym obiektem, w którym rozpoczniemy prace jesienią jest budynek na os. Bohaterów Września 2. Po stronie spółdzielni jest przygotowanie dokumentacji projektowej, zrealizowanie przetargów, wybór dostawców zewnętrznych, którzy będą wykonywać prace w poszczególnych budynkach. Należy nadmienić, że w przypadku piętnastu budynków Spółdzielni przed wprowadzeniem ciepłej wody użytkowej do obiektu należy dostosować parametry termiczne przegród budowlanych do obowiązujących standardów poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych, znacznie zwiększających skalę przedsięwzięcia. Te wszystkie działania są oczywiście poprzedzone komunikacją z mieszkańcami. Uważam, że czynnik społeczny odgrywa tutaj niemałą rolę, a prozaiczna wydawałoby się rozmowa z ludźmi staje się punktem wyjścia do sukcesu. Otwarcie możemy przyznać, że w przypadku dwóch pilotażowych budynków panowała pełna zgoda wśród mieszkańców, a nawet dociekliwe dopytywanie o termin realizacji inwestycji. Takie sygnały od ludzi są dla nas ożywcze i przede wszystkim mobilizujące, co nas bardzo cieszy, ale mamy również świadomość tego, że będziemy musieli wykonać pewne kroki, aby rozwiać wszelkie niejasności i wątpliwości pozostałych osób, które w Programie będą uczestniczyć w kolejnych latach.

Praca w zakresie edukowania mieszkańców na temat instalacji ciepłej wody użytkowej jest często związana z ich niewiedzą i obawą przed tym, co nieznane. Co my, jako Partnerzy Programu Ciepło dla Krakowa, moglibyśmy dodatkowo zrobić, aby komunikacja była jeszcze bardziej przyjazna i łatwa dla odbiorców?

Z uwagi na fakt, że do niedawna byłem pracownikiem PGE Energia Ciepła S.A., temat ciepłej wody użytkowej jest mi znany. Zostałem zapewniony ze strony Partnerów Programu, że w każdej chwili mogę liczyć na wsparcie z ich strony. To, na czym mnie, jako Prezesowi Zarządu SM „Oświecenia” zależy to fakt, żeby na naszych spotkaniach z mieszkańcami pojawiali się eksperci PGE EC i MPEC Kraków i na przykładzie różnych rozwiązań czy filmów instruktażowych, przystępną dla mieszkańców metodą, przekazali istotne informacje dotyczące wszelkich aspektów związanych z tym projektem. Mam również świadomość tego, że potrzeba dużo czasu i odpowiednich narzędzi, aby dotrzeć do ludzi w taki sposób, aby nie traktowali tej inwestycji jako interesu Spółdzielni Mieszkaniowej, a raczej jako szansy na zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

Jakie informacje w kontekście ciepłej wody użytkowej można przekazać innym Władzom Spółdzielni Mieszkaniowych? Dlaczego warto promować ten Program?

Kluczowym aspektem jest, wspomniane przeze mnie wcześniej, bezpieczeństwo mieszkańców.
W krótkim okresie mojej pracy na stanowisku prezesa miałem okazję spotkać się z sytuacją, kiedy pojawiały się „cofki”, nie było zachowanego ciągu kominowego, a spaliny z piecyka zamiast wychodzić do góry, wchodziły z powrotem do mieszkania – to powodowało zagrożenie na dużą skalę, stąd konieczne były działania doraźne. W dłuższej perspektywie naszym celem będzie zainstalowanie ciepłej wody użytkowej kompleksowo w całej Spółdzielni i takie właśnie działanie rekomenduję innym spółdzielniom czy też wspólnotom mieszkaniowym.

Czy na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” pojawiały się wypadki z udziałem tlenku węgla?

Tak. W ostatnim czasie zmuszeni byliśmy do wyłączenia z eksploatacji kilku przewodów spalinowych
i przyjęcia rozwiązań doraźnych w postaci term (bojlerów elektrycznych). Obecnie korzystamy z usług firmy kominiarskiej, która przygotowuje raporty dla Spółdzielni Mieszkaniowej, pokazujące działania, jakie powinniśmy podejmować, aby zabezpieczyć mieszkańców. Mieliśmy oczywiście różne problemy natury technicznej, natomiast jak dotąd, na szczęście, nie doszło do zaczadzenia ze skutkiem śmiertelnym, ponieważ robimy wszystko, aby do takich sytuacji nie dopuścić. Oczywiście długofalowym rozwiązaniem będzie instalacja ciepłej wody użytkowej.

Budynkiem, w którym zainstalowano już ciepłą wodę użytkową był blok na os. Bohaterów Września 3. Czy słyszał Pan opinie użytkowników tego bloku na temat ciepłej wody użytkowej?

Takich informacji nie otrzymałem bezpośrednio, natomiast z tego co udało mi się podpytać mieszkańców, wiem, że ludzie są zainteresowani tematem, więc z pewnością to dobry prognostyk. Ci, którzy korzystają już z tego rozwiązania, przekonali się, że ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej oznacza komfort i wygodę. Jeśli dołożymy do tego względy bezpieczeństwa i estetyki, to okazuje się, że mamy same plusy przemawiające na korzyść tego Programu. Aspekt ekonomiczny również jest ważny, choć nie jest to główny problem. Najważniejsze wyzwanie, przed jakim stoimy, to pokonanie negatywnego nastawienia mieszkańców do zmian. Ludzie, zwłaszcza osoby starsze, nie przepadają za nowinkami technicznymi, ponieważ one generują pytania – „Co będzie?”, „Czy to jest konieczne?”, „Ile to będzie kosztować?”, „Czy moja łazienka będzie zrujnowana?”, itd.

 

Program Ciepła woda bez piecyka to jedna z inicjatyw realizowanych przez Partnerów Programu Ciepło dla Krakowa, czyli CEZ Skawina S.A., PGE Energia Ciepła S.A. oraz MPEC S.A. w Krakowie. Program powstał w 2004 roku i od tego czasu podpisano już 20 umów kompleksowych na jego realizację w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Partnerzy