Wrzesień 19, 2019

Komfort cieplny przez cały rok – od czego zacząć?

W okresach przejściowych pór roku, kiedy sezon grzewczy jeszcze się nie zaczął bądź powoli dobiega końca, zdarza się nam odczuwać dyskomfort związany z zimnymi kaloryferami. To wtedy najczęściej się przeziębiamy bądź zmagamy z niedosuszonym praniem. Usługa „Ciepło przez cały rok” umożliwia korzystanie z ciepła przez 12 miesięcy w roku. Dodatkowo, sami decydujemy o tym, kiedy i w jakim stopniu chcemy ogrzać swoje mieszkanie, biuro, lokal użytkowy lub każdy inny budynek podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W jaki sposób działa automatyka pogodowa?
Wiele budynków aglomeracji śląskiej jest wyposażonych w automatykę pogodową, czyli system urządzeń zainstalowanych w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciep/a w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła. Analogicznie, kiedy temperatura wzrasta, dopływ ciep/a zostaje automatycznie wstrzymany.
Temperatury progowe, czyli te, przy których dostawy ciepła są uruchamiane bądź wstrzymywane dla okresu zimowego i letniego, są ustalane przez administratorów budynku w porozumieniu z mieszkańcami wspólnoty lub spółdzielni.

Ile kosztuje usługa?
Uruchomienie automatyki pogodowej jest bezpłatne, a użytkownicy ponoszą koszt jedynie zużytego ciepła. Oznacza to, że oplata jest naliczana tylko wtedy, gdy automatyka pogodowa uruchomi dostawę ciepła i zależy od tego, jaka ilość ciepła zostanie zużyta.

Jak można uruchomić „Ciepło przez cały rok”?
Aby móc skorzystać z usługi, budynek musi być podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej i pobierać ciepło zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej. Jeśli warunek ten jest spełniony, zarządca budynku składa wniosek u lokalnego dystrybutora ciepła o przystąpienie do usługi.

Partnerzy