Listopad 25, 2019

Inwestycje w słusznym celu

O inwestycjach i modernizacjach w podkrakowskiej elektrowni oraz działaniach na rzecz czystego powietrza w Krakowie i Skawinie rozmawiamy z Piotrem Koczwarą, Członkiem Zarządu CEZ Skawina.

Od kilku lat mówi się o potrzebie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Problem dostrzegają wszyscy: instytucje europejskie, lokalne władze samorządowe, mieszkańcy. W ślad za tym idą rozwiązania systemowe. Jak przekłada się to na funkcjonowanie elektrowni CEZ Skawina?
Unia Europejska jest bardzo zdeterminowana w kwestii polityki dotyczącej norm emisyjnych i klimatu. W tym aspekcie stawia przed europejskimi gospodarkami jasne wymagania zawarte np. w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IED) czy konkluzjach BAT, które zaczną obowiązywać odpowiednio od 30.06.2020 r. i 17.08.2021 r. Unijne przepisy oczywiście determinują naszą działalność. Dostosowujemy elektrownię CEZ Skawina do zaostrzających się norm, realizujemy działania inwestycyjne i modernizacyjne, których celem jest przystosowanie układów technologicznych i instalacji do pracy w nowych uwarunkowaniach. Przygotowanie planów inwestycyjnych zawsze poprzedzone jest szczegółowymi analizami technicznymi. W przypadku ostatniego projektu pierwsze koncepcje pojawiły się prawie 7 lat temu, bo już w 2012 roku.
Zakończyliście właśnie Państwo pierwszy etap prac przy realizacji jednej z największych inwestycji w elektrowni CEZ Skawina w ostatnich latach, która znacząco wpłynie na obniżenie emisji. W pierwszym kwartale przyszłego roku ukończony zostanie drugi, zamykający cały projekt. Jak Pan podsumuje przebieg prac?
Za nami ważny moment projektu, czyli uruchomienie I nitki instalacji odazotowania spalin (DENOX), które miało miejsce we wrześniu br. Patrząc na projekt, od momentu wyłonienia w wyniku procedury przetargowej w 2017 r. konsorcjum odpowiedzialnego za realizacje zadania w formule pod klucz, był to czas niezwykle wytężonej pracy wielu osób. Jak zaawansowany jest to projekt najlepiej świadczy fakt, że w momentach kulminacyjnych podczas realizacji I nitki, na terenie budowy pracowało kilkadziesiąt firm i ponad 300 osób. Przed nami jeszcze zakończenie prac związanych z II nitką instalacji i jej uruchomieniem – etap ten napawa sporym optymizmem, gdyż wszystko wskazuje na to, że prace uda się zakończyć wcześniej niż zakładał to harmonogram projektu.
Dodatkowym atutem instalacji, na którą się zdecydowaliśmy, jest maksymalne odzyskanie energii ze spalin z instalacji odazotowania spalin i wykorzystanie ich do podgrzewania wody ciepłowniczej. Pomimo, iż jest to niewielki udział, w stosunku do całości wody grzewczej, to jednak nie „marnujemy” tej energii, aby jeszcze bardziej pozytywnie oddziaływać na środowisko.
Dlaczego instalacja katalitycznego odazotowania spalin (DENOX) jest tak ważna dla elektrowni CEZ Skawina?
Elektrownia CEZ Skawina prowadzi działalność w sposób zrównoważony przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych i zasad społecznej odpowiedzialności. Poza koniecznością dostosowania naszego źródła produkcyjnego do sukcesywnie zaostrzających się norm, dokładamy wszelkich starań by nieustannie zmniejszać emisyjność i przyczyniać się do poprawy jakości powietrza. Właśnie dlatego instalacja odazotowania spalin była dla nas kluczowa. I choć budżet inwestycji był niebagatelny, to już dziś wiemy, że instalacja potrafi zredukować emisję tlenku azotu znacznie poniżej naszych wstępnych założeń i wymagań unijnych. Tym samym już teraz przy pracy elektrowni w systemie „must-run” spełniamy wymagania wynikające z dyrektywy dotyczącej  emisji przemysłowych (IED) oraz z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać odpowiednio od 30.06.2020 r. i 17.08.2021 r.

Źródło wytwarzania z ponad 60 letnia tradycją jak ma to miejsce w przypadku elektrowni CEZ Skawina wymaga bardzo przemyślanej strategii inwestycyjnej i modernizacyjnej oraz wielomilionowych budżetów. Udaje się w tym wszystkim pamiętać o aspektach środowiskowych?
Wszystkie nasze inwestycje liczone w setkach milionów złotych to nie tylko inwestycje w same źródło produkcyjne w celu utrzymania jego sprawności oraz efektywności. To także inwestycja na rzecz ochrony środowiska oraz czystego powietrza. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat spółka zrealizowała szereg działań m.in.: wybudowaliśmy instalację odsiarczania spalin, zmodernizowaliśmy pompy wody sieciowej oraz oddaliśmy do eksploatacji Małą Elektrownię Wodną w Borku Szlacheckim. Przeprowadziliśmy kompleksową modernizację turbogeneratora TG6, która umożliwiła podniesienie sprawności turbozespołu, co przełożyło się na obniżenie o ok. 10% wskaźnika emisyjności. Udało nam się także wykonać modernizację elektrofiltrów, w wyniku której obniżyliśmy stężenie pyłu w spalinach. CEZ Skawina zrealizowała również szereg inwestycji w zakresie nadmiernej emisji hałasu, z uwagi na sąsiadujące z nią tereny podlegające ochronie akustycznej. Najważniejszą z nich było wyciszenie ciągłej pracy kotłowni poprzez wybudowanie ekranu akustycznego o wysokości ok. 24 metrów. Proces inwestycyjny trwa i obecnie jesteśmy również w trakcie realizacji innych zadań, takich jak: budowa Małej Elektrowni Wodnej Skawina II, która zastąpi dotychczasową, wysłużoną już elektrownie wodną, zlokalizowaną na zrzucie wody pochłodniczej do rzeki Skawinka, modernizacja części przepływowej turbiny TG-3 oraz remont części ciśnieniowych kotłów. Dodatkowo, CEZ Skawina od lat wspiera finansowo projekty likwidacji przestarzałych kotłowni i proponuje mieszkańcom przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego m.in. poprzez program „Ciepło dla Krakowa”.

Partnerzy