Listopad 28, 2019

Ciepło sieciowe jednym z najważniejszych kryteriów wyboru mieszkania

Podczas poszukiwania nowego mieszkania potencjalni nabywcy biorą pod uwagę wiele kryteriów, w tym nie tylko metraż czy lokalizację, ale również te aspekty, które w dłuższej perspektywie wpłyną na komfort użytkowania lokalu. To między innymi rok budowy mieszkania oraz sposób jego ogrzewania. Na co szczególnie zwrócić uwagę, decydując się na zakup nowego lokum?

Kluczowe kryteria wyboru mieszkania
Na podstawie ogólnych preferencji klientów można zauważyć, że najważniejsze kryteria wy-boru mieszkania od lat pozostają niemal bez zmian. Należy do nich cena, lokalizacja oraz fakt, czy lokal pochodzi z rynku wtórnego czy pierwotnego. To ostatnie zasadniczo wpływa nie tylko na cenę nieruchomości, ale również na wysokość czynszu czy formę ogrzewania. 
Osoby zainteresowane kupnem nowego mieszkania coraz częściej zwracają uwagę, czy lokum jest podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tym samym wzrasta liczba deweloperów oraz administratorów nieruchomości, którzy decydują się na podłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nie można się temu dziwić – cało-roczna dostępność ciepła, komfort jego użytkowania oraz bezpieczeństwo dla domowników to czynniki, które coraz częściej determinują wybór mieszkania.
Preferencje dotyczące sposobu ogrzewania mieszkania
W jednym z ostatnich badań przeprowadzonych przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości zwrócono się do respondentów z pytaniem dotyczącym ogólnego postrzegania naj-bardziej popularnych źródeł ciepła w zabudowie wielorodzinnej.
Zdecydowanie najczęściej respondenci jako preferowane wskazywali ogrzewanie ciepłem z miejskiej sieci (86% wskazań). Drugim w kolejności było ogrzewanie gazowe, które wybrało jedynie 9% badanych. Trzecie miejsce zajęła energia elektryczna, którą wybrało tylko 3% respondentów.
Wsparcie finansowe dla nowych odbiorców
Deweloperzy oraz zarządcy budynków, którzy planują przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej w obszarze zasilania CEZ Chorzów, mają możliwość uzyskania szeroko pojętego wsparcia od przedstawicieli elektrociepłowni. Specjaliści pomogą w załatwieniu formalności i pozyskaniu dofinansowania inwestycji, której celem jest podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, a tym samym wymiana systemu ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej na bezpieczny, komfortowy i zdecydowanie bardziej ekologiczny.

Partnerzy