Grudzień 12, 2022

Ciepło sieciowe czy piecyk gazowy – co wybrać?

Wybór źródła ciepła to kluczowa decyzja, która przez długie lata będzie przesądzać nie tylko o komforcie życia, ale przede wszystkim bezpieczeństwie mieszkańców wielorodzinnych budynków mieszkalnych czy osób korzystających z lokali biurowych oraz użyteczności publicznej. Ciepło sieciowe to obecnie najprostszy i najbezpieczniejszy sposób ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej. Pod wieloma względami jest również znacznie bardziej konkurencyjne w porównaniu do alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła, dzięki czemu jego popularność sukcesywnie rośnie.  

Bezpieczeństwo dzięki ciepłej wodzie bez piecyka   

Podgrzewanie wody za pomocą ciepła sieciowego odbywa się poza mieszkaniami użytkowników, dzięki czemu z łazienek można usunąć indywidualne podgrzewacze wody, takie jak piecyki gazowe, które mogą być źródłem zatrucia tlenkiem węgla czy przyczyną wybuchu gazu. Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania ciepłej wody oraz daje możliwość jednoczesnego korzystania z niej przez wielu użytkowników. 

Oszczędność

Koszt podgrzania wody ciepłem sieciowym jest porównywalny do kosztu gazu zużytego do podgrzania analogicznej ilości wody. Główna różnica polega na tym, że w trakcie użytkowania ciepłej wody bez piecyka nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z przeglądami instalacji i usługami serwisowymi. Ten obowiązek spada na dystrybutora ciepła, który regularnie sprawdza stan techniczny instalacji ciepłej wody użytkowej. 

Komfort użytkowania

Korzystanie z ciepłej wody bez piecyka umożliwia mieszkańcom komfort użytkowania ciepłej wody o stałej temperaturze przez 365 dni w roku. Dodatkowo, urządzenia służące do podgrzania wody znajdują się w pomieszczeniach technicznych, dzięki czemu lokatorzy zyskują dodatkową przestrzeń do zagospodarowania i zwiększają estetykę mieszkania. 

Stabilna cena

Cena ciepła z miejskiej sieci swoją konkurencyjność w porównaniu z innymi, dostępnymi na rynku źródłami ciepła zawdzięcza temu, że jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Chroni to odbiorców przed nieuzasadnionymi i nieprzewidywalnymi podwyżkami, które nierzadko dotykają alternatywne źródła energii. To właśnie dlatego tak wielu zarządców nieruchomości decyduje się na przyłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej. 

Wsparcie dla nowych odbiorców 

Deweloperzy oraz zarządcy budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej, ale pozyskujących c.w.u. w oparciu o indywidualne podgrzewacze wody, mają możliwość uzyskania szeroko pojętego wsparcia od przedstawicieli elektrociepłowni. Specjaliści z CEZ Chorzów służą pomocą w dopełnieniu formalności, której celem jest umożliwienie korzystania z bezpiecznego i komfortowego sposobu podgrzania wody użytkowej.

Partnerzy