Grudzień 18, 2019

Ciepła woda bez piecyka – komfort i bezpieczeństwo

Wybór źródła ciepła to kluczowa decyzja, która przez długie lata będzie przesądzać nie tylko o komforcie życia, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie mieszkańców wielorodzinnych budynków mieszkalnych czy osób korzystających z lokali biurowych oraz użyteczności publicznej. Ciepło sieciowe to obecnie najprostszy i najbezpieczniejszy sposób ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej. Pod wieloma względami jest również znacznie bardziej konkurencyjne, w porównaniu do alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła, dzięki czemu jego popularność sukcesywnie rośnie. 


Bezpieczeństwo dzięki ciepłej wodzie bez piecyka  
Podgrzewanie wody za pomocą ciepła sieciowego odbywa się poza mieszkaniami użytkowników. Z łazienek można usunąć indywidualne podgrzewacze wody, takie jak np. piecyki gazowe, które mogą być źródłem zatrucia tlenkiem węgla czy przyczyną wybuchu gazu. Instalacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) gwarantuje bezpieczne użytkowanie oraz daje możliwość jednoczesnego korzystania z niej przez wielu użytkowników.


Oszczędność
Koszt podgrzania wody ciepłem sieciowym jest porównywalny do kosztu gazu zużytego do podgrzania analogicznej ilości wody. Główna różnica polega na tym, że w trakcie użytkowania ciepłej
wody bez piecyka nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z przeglądami instalacji i usługami serwisowymi. Ten obowiązek spada na dystrybutora ciepła, który regularnie sprawdza stan techniczny instalacji ciepłej wody użytkowej.


Komfort użytkowania
Korzystanie z ciepłej wody bez piecyka umożliwia mieszkańcom komfort użytkowania ciepłej wody o stałej temperaturze przez 365 dni w roku. Dodatkowo, urządzenia służące do podgrzania wody znajdują się w pomieszczeniach technicznych. Lokatorzy zyskują dodatkową przestrzeń do zagospodarowania i zwiększają estetykę mieszkania.


Stabilna cena
Cena ciepła z miejskiej sieci swoją konkurencyjność, w porównaniu z innymi, dostępnymi na rynku źródłami ciepła, zawdzięcza temu, że jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Chroni to odbiorców przed nieuzasadnionymi i nieprzewidywalnymi podwyżkami, które nierzadko dotykają alternatywne źródła energii. To właśnie dlatego tak wielu zarządców nieruchomości decyduje się na przyłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej.


Wsparcie finansowe dla nowych odbiorców
Deweloperzy oraz zarządcy budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej, ale pozyskujących c.w.u. w oparciu o indywidualne podgrzewacze wody, mają możliwość uzyskania szeroko pojętego wsparcia od przedstawicieli elektrociepłowni. Specjaliści z CEZ Chorzów służą pomocą w dopełnieniu formalności i pozyskaniu dofinansowania inwestycji, której celem jest umożliwienie korzystania z bezpiecznego i komfortowego sposobu podgrzania wody użytkowej.

Partnerzy