Kwiecień 20, 2021

Automatyka pogodowa – komfort przez cały rok

W okresach przejściowych w ciągu roku, jak choćby wczesną wiosną czy jesienią, kiedy sezon grzewczy powoli dobiega końca bądź jeszcze się nie zaczął, zdarza się nam odczuwać dyskomfort związany z zimnymi kaloryferami. Automatyka pogodowa w ramach usługi „Ciepło przez cały rok” sprawia, że możliwość korzystania z ciepła możemy mieć przez 12 miesięcy, ponieważ sami decydujemy o tym, kiedy i jak bardzo chcemy ogrzać swoje mieszkanie, biuro, lokal użytkowy czy każdy inny budynek podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z usługi „Ciepło przez cały rok”?

Aby móc skorzystać z automatyki pogodowej i cieszyć się ciepłem przez cały rok, budynek musi być podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej i pobierać ciepło zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej. Jeśli warunki te są spełnione, wówczas zarządca budynku składa wniosek u lokalnego dystrybutora ciepła
o przystąpienie do usługi. Dostarczanie ciepła w ramach usługi „Ciepło przez cały rok” będzie realizowane do momentu, gdy zarządca złoży wniosek o przerwanie dostaw. 

Automatyka pogodowa – jak to działa?

Wiele budynków aglomeracji śląskiej jest wyposażonych w automatykę pogodową, czyli system urządzeń zainstalowanych w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku. Analogicznie, kiedy temperatura wzrasta, dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany. Temperatury progowe, czyli te, przy których dostawy ciepła są uruchamiane bądź wstrzymywane dla okresu zimowego i letniego, są ustalane przez administratorów budynku
w porozumieniu z mieszkańcami wspólnoty lub spółdzielni. 

Ile kosztuje usługa?

Uruchomienie automatyki pogodowej jest bezpłatne, a użytkownicy ponoszą koszt
jedynie zużytego ciepła. Oznacza to, że opłata jest naliczana tylko wtedy, gdy automatyka pogodowa uruchomi dostawę ciepła i zależy od tego, jaka ilość ciepła zostanie zużyta.

 

Partnerzy