Wrzesień 14, 2018

15 – lecie elektrociepłowni w Chorzowie

W tym roku obchodzimy 15-lecie elektrociepłowni w Chorzowie, jednej z najnowocześniejszych jednostek produkcyjnych w Polsce. Z tej okazji o działaniach CEZ Chorzów, inwestycjach oraz planach opowiada Rene Fijak, Prezes Zarządu CEZ Chorzów S.A.

Jak mógłby Pan podsumować 15 lat elektrociepłowni w Chorzowie?

Nasza jednostka jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w Polsce, a jej funkcjonowanie mogę ocenić jako bardzo efektywne. CEZ Chorzów przejął produkcję energii elektrycznej i ciepła po jednej z najstarszych w Polsce, przeszło stuletniej Elektrowni Chorzów. Produkcja opiera się na najlepszych technologiach wytwarzania (wysokosprawna kogeneracja) i redukcji emisji do środowiska. Wytwarzane ciepło CEZ Chorzów sprzedaje lokalnemu dystrybutorowi, który przesyła je do odbiorców w Katowicach, Chorzowie, Świętochłowicach i Siemianowicach Śląskich. Ciepło z elektrociepłowni CEZ Chorzów ogrzewa m.in. katowicki Spodek oraz wszystkie chorzowskie teatry. Obecnie moc cieplna zamówiona w CEZ Chorzów oscyluje na poziomie 460 MWt. Energia elektryczna jest przesyłana do sieci Tauron Dystrybucja.

Elektrociepłownia stawia na nowoczesne rozwiązania?

W ciągu ostatnich lat pracowaliśmy nad udoskonalaniem zakładu, na przykład pod względem optymalizacji wykorzystania paliw. Stawiamy na innowacyjność, systematycznie wdrażając nowoczesne rozwiązania. Warto wspomnieć choćby o technologiach redukujących emisję. Innowacyjność wiąże się również z umiejętnością zagospodarowania ubocznych produktów spalania, które powstają w procesie wytwarzania energii, takich jak żużle czy popioły wykorzystywane pod budowę dróg, a także w śląskich kopalniach, gdzie stosuje się je do wypełniania wyrobisk lub w celach prewencyjnych.

Jaki jest udział CEZ Chorzów w ograniczeniu niskiej emisji?

Nasz zakład został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o zasobach niskokalorycznego węgla kamiennego z pobliskich kopalni, dlatego wykorzystano w nim nowoczesne i wysokosprawne kotły fluidalne. Dzięki niższej temperaturze spalania ograniczają one do minimum emisję azotu, a dawkowany kamień wapienny redukuje siarkę. Dwa lata po zakupie elektrociepłowni przez Grupę CEZ, w maju 2008 roku rozpoczęto proces współspalania węgla z biomasą, którą stanowiły pozostałości z obróbki drewna lub produkcji rolniczej. W 2015 roku wyprodukowano aż 422 000 MWh „zielonej” energii z biomasy. Udział współspalania w produkcji energii elektrycznej i ciepła osiągnął wtedy około 35% i był to jeden z najwyższych wskaźników wśród polskich elektrowni węglowych współspalających biomasę. Przez przeszło 8 lat współspalania elektrociepłownia CEZ Chorzów wyprodukowała z samej biomasy równowartość energii dla mieszkańców Chorzowa na około 20 lat.

Takie liczby robią wrażenie. Od początku swojej działalności CEZ Chorzów kieruje się również dewizą, że wspólnie można zmieniać świat wokół siebie. Mógłby Pan rozwinąć tę myśl?

Przy elektrociepłowni działa program „Pomagamy”, którego celem jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym oraz instytucjom w najbliższym sąsiedztwie zakładu. Efekty wielu działań są widoczne m.in. w szkołach, przedszkolach, szpitalach czy placówkach opiekuńczych. Równie cenne są inicjatywy społeczne i ciekawe pomysły, które nie mogłyby być zrealizowane bez wsparcia finansowego sponsorów. Z tego powodu nasza elektrociepłownia jest aktywnym mecenasem lokalnej kultury, sportu i nauki.

Czy mogę prosić o konkretny przykład wsparcia?

Wśród zrealizowanych w ostatnich latach projektów warto wymienić patronat nad Szkołą Podstawową nr 24, którego efektem jest stworzenie od podstaw nowoczesnej pracowni fizyczno-chemicznej oraz wyposażenie pracowni informatycznej. Od lat pomagamy również Stowarzyszeniu im. bł. Ojca Ludwika Mzyka w Chorzowie w organizacji kolonii dla dzieci z ubogich rodzin. CEZ Chorzów jest również sponsorem nowoczesnego, największego w Polsce Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie oraz interaktywnej ścieżki dydaktycznej budowanej przez Państwową Straż Pożarną w Chorzowie. W jej skład wchodzi tzw. Mała strażnica, gdzie dzieci i młodzież mogą zapoznać się ze specyfiką pracy strażaków, a także spróbować własnych sił w walce z żywiołem.

Jakie wzywania stoją przed CEZ Chorzów w najbliższych latach?

Dzięki naszym działaniom zostaliśmy laureatem prestiżowego tytułu Lidera Polskiej Ekologii za „Wzorcowe rozwiązania problemów ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii skojarzonej”. Nie spoczywamy jednak na laurach i prowadzimy kolejne inwestycje proekologiczne. W 2017 roku uruchomiliśmy w elektrociepłowni instalację odazotowania spalin, która dostosowała emisję tlenków azotu do obowiązujących od 2021 roku limitów emisyjnych Dyrektywy IED i konkluzji BREF/BAT. W planach jest również budowa nowego bloku biomasowego. Czekają nas także wyzwania związane z lawiną nowych regulacji: od pakietu zimowego poprzez dyrektywy o OZE i efektywności energetycznej, aż po wdrożenie rynku mocy oraz system wsparcia dla kogeneracji.

Czego więc możemy życzyć elektrociepłowni z okazji jubileuszu?

Stabilnych warunków do rozwoju naszej branży. Wpłyną one na zadowolenie naszych odbiorców i klientów, a my będziemy mogli wypatrywać kolejnej, równie istotnej rocznicy.

Dziękuję za rozmowę.

Partnerzy