Listopad 10, 2020

W grudniu druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną

Prezes URE ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji (Combined Heat and Power – CHP) o mocy od 1 do 50 MW. Aukcja CHP odbędzie się między 10 a 14 grudnia.

Tym razem maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi 14,3  TWh, a jej wartość to blisko 2,8 mld zł.

Sesja aukcji potrwa 3 dni robocze. Otwarcie nastąpi 10 grudnia o godzinie 8:15, a zamknięcie 14 grudnia o godzinie 16:15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez Ministra Energii w listopadzie 2019 roku aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej. Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie BIP URE. Formularze ofert zamieszczone są na stronie internetowej URE.

Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

 

Źródło: ure.gov.pl

Partnerzy