Wrzesień 27, 2018

W ciepłownictwie brakuje systemowych uregulowań prawnych

Procesy związane z przyłączaniem nowych obiektów na terenach mocno zurbanizowanych są zbyt czasochłonne – twierdzi branża ciepłownicza. Wskazuje rozwiązania prawne, które – choć utknęły na etapie projektów ustaw należałoby wprowadzić w życie jak najszybciej.

Według szacunków potencjał kogeneracyjny w Polsce liczy się na kilka tysięcy megawatów. To jednak czy zostanie wykorzystany zależy od kilku czynników, także od innych regulacji prawnych.

Żeby móc wykorzystywać ten potencjał trzeba rozwijać sieć – podkreśla Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Tymczasem jak dodaje od lat brakuje uregulowań systemowych i prawnych, które pozywają na bezproblemowy rozwój sieci w obszarach zurbanizowanych.

– Pojawia się inwestor, pojawiają się obiekty interesujące do przyłączenia, a w praktyce sytuacja obecnie jest taka, że trzeba nawet dwóch lat by przejść siecią przez nieruchomości należące do kilkunastu czy kilkudziesięciu właścicieli – podkreśla Szymczak.

Przypomina, że problem miały rozwiązać ustawa o korytarzach przesyłowych, ale skończyło się na propozycjach. Pojawiło się jednak nowe zielone światło dla przyspieszenia tego typu inwestycji.

W projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego znalazł się bardzo dobry przepis (szkoda tylko, że nie pojawił się wcześniej w polskim prawie), w myśl którego jeśli jest możliwość korzystania z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, to nie stosuje się rozwiązań innych indywidualnych. I na to powinno się nałożyć urealnienie planowania energetycznego realizowanego przez gminę – te dokumenty muszą mieć jednoznacznie rangę prawa miejscowego. I dopiero takie ułatwienia prawne pozwalają na rozwój sieci – reasumuje Jacek Szymczak.

Przypomnijmy jednak, po wielu latach pracy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zrezygnowało w maju br. z wprowadzania projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego do Sejmu. Resort zapewnia, że nie ustaje w reformach. Na bazie starych założeń będzie pracować nad innymi rozwiązaniami.

 

Artykuł powstał na bazie panelu ”Kogeneracja – nowe inwestycje w ciepłownictwie”, podczas konferencji NP Expo, jaka w dniach 26-28 września odbywa się w Katowicach

źródło: wnp.pl

Partnerzy