Kwiecień 17, 2019

VIII skawińskie Targi ekoCIEPŁA

23 marca już po raz ósmy na Rynku w Skawinie odbyły się Targi ekoCIEPŁA, poświęcone ekologii i możliwościom ograniczenia niskiej emisji w Gminie Skawina.

Wśród zaproszonych firm pojawili się przedstawiciele Elektrowni CEZ Skawina S.A. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., którzy doradzali i pomagali mieszkańcom Skawiny podjąć decyzję związaną z wymianą paleniska węglowego na nowe, proekologiczne źródło ciepła, czyli ciepło sieciowe. Osoby zainteresowane zasięgiem i przebiegiem sieci ciepłowniczej w Skawinie, dzięki prezentowanej mapie, mogli określić położenie swojego budynku względem sieci.

Podczas Targów obecni byli również przedstawiciele firmy termomodernizacyjnej, którzy prezentowali mieszkańcom rozwiązania dociepleń budynków oraz nowoczesnych kotłów gazowych o wysokiej sprawności.

Dofinansowania na wymianę pieców węglowych

Najwięcej pytań ze strony mieszkańców dotyczyło możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów zlokalizowanych w Skawinie, a także planów MPEC w zakresie doprowadzenia sieci ciepłowniczej i budowy jej nowych odcinków.

Osoby odwiedzające Targi ekoCIEPŁA były również zainteresowane kwestią dofinansowań na likwidację pieców węglowych w ramach podpisanego porozumienia PONE i zastąpienia ich ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach PONE Elektrownia CEZ Skawina wspiera Gminę Skawina w walce o czyste powietrze, dofinansowując mieszkańcom budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w wysokości: 275 zł /kW projektowej mocy instalacji centralnego ogrzewania, 250 zł/kW projektowej mocy instalacji ciepłej wody użytkowej.

Bezpieczne źródło ciepła dla mieszkańców Skawiny

– Ciepło sieciowe jest jednym z najbardziej optymalnych sposobów walki z niską emisją. Wytwarza się je wraz z energią w jednym procesie technologicznym w tzw. skojarzeniu, czyli kogeneracji. Dzięki temu emisja zanieczyszczeń powietrza, takich jak pyły, tlenki azotu czy dwutlenek siarki, w porównaniu do spalania w domowych piecach węglowych jest dużo niższa – mówiła obecna podczas Targów Anna Młodzianowska, Główny Koordynator ds. rozwoju rynku ciepła w CEZ Skawina.

W tegoroczną edycję Targów ekoCIEPŁA włączyli się także harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy inicjowali gry edukacyjne oraz wzięli udział w kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców Skawiny.

Partnerzy