Grudzień 2, 2019

Veolia przejmuje od grupy Boryszew instalację ciepłowniczą w Toruniu

Spółka Veolia Industry Polska przejęła od grupy Boryszew obsługę w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie Parku Przemysłowego Elana w Toruniu.
Przedsiębiorstwa z grupy Boryszew, razem z ponad 50 partnerami biznesowymi z branży przemysłowej, stały się jednym z kluczowych klientów Veolii.
Położony na obrzeżach dzielnicy Bielawy Park Przemysłowy Elena w Toruniu obejmuje obszar ponad 200 hektarów.
Teren Parku obejmuje obszar dawnego przedsiębiorstwa państwowego Chemitex Elana i powstał z inicjatywy Boryszewa.
W ramach kontraktu zawartego z grupą Boryszew Veolia Industry Polska wydzierżawiła istniejące węglowe źródło ciepła oraz sieci parowe, a także nabyła sieci gorącej wody cieplnej i sieci wodno-kanalizacyjne, które zaspokajają zapotrzebowanie parku na ciepło i bieżącą wodę.
Dzięki podpisanemu kontraktowi Veolia będzie odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję ponad 70 tys. GJ ciepła rocznie dla ponad 50 obiektów parku.
Dodatkowo Veolia Industry Polska zajmie się dystrybucją wody i odbiorem ścieków przemysłowych w ilości około 100 tys. m3 wody rocznie dla ponad 100 odbiorców.
W ciągu najbliższych trzech lat Veolia Industry Polska planuje zlikwidować istniejące węglowe źródło ciepła wraz z sieciami parowymi i zastąpić je nowoczesnymi źródłami opalanymi gazem ziemnym. Co przyczyni się do znacznej redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz wpłynie na poprawę efektywności energetycznej całego systemu.
– Cieszę się, że podpisaliśmy ramowy kontrakt na obsługę parku technologicznego w Toruniu z tak dużym klientem, jakim jest grupa Boryszew. W swojej codziennej działalności efektywnie wspieramy polski przemysł w drodze do osiągnięcia najwyższego poziomu efektywności energetycznej. Usługi, które będziemy świadczyć w Toruniu, będą miały wpływ na obniżenie emisji CO2 do atmosfery – mówi Alexandre Farion, członek zarządu, dyrektor handlowy grupy Veolia w Polsce.
źródło: wnp.pl

Partnerzy