Czerwiec 1, 2020

URE: Ponad 13 mld zł na wsparcie wysokosprawnej kogeneracji w 2020 roku

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią, wynosi w tym roku 26,3 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to prawie 4,9 mld zł. Natomiast premia kogeneracyjna indywidualna na ten rok została przewidziana dla maksymalnie 72 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji. Wartość premii indywidualnej określono na 8,6 mld zł – poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE).

URE poinformował, że 26 maja 2020 weszło w życie rozporządzenie ministra klimatu z 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020. Tym rozporządzeniem minister klimatu określił maksymalną wysokość wsparcia, jakie w tym roku może zostać udzielone wytwórcom energii wykorzystującym technologię wysokosprawnej kogeneracji.

– Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi w tym roku 26,3 TWh , zaś maksymalna wartość tej premii to prawie 4,9 mld zł. Natomiast premia kogeneracyjna indywidualna na ten rok została przewidziana dla maksymalnie 72  TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji. Wartość premii indywidualnej określono na 8,6 mld zł – poinformował URE.

8 czerwca 2020 rozpocznie się pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych jednostkach lub w znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). 

– Przeprowadzenie kolejnej aukcji na premię kogeneracyjną planowane jest pod koniec bieżącego roku – poinformował URE. 

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszej aukcji, która została przeprowadzona w grudniu 2019 roku, premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł. 

Kogeneracja to produkcja prądu przy przy jednoczesnym wytwarzaniu ciepła. Wspieranie wysokosprawnej kogeneracji ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, ma także poprawić efektywność wykorzystania nośników energii. 

W tym celu ustawa o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła cztery mechanizmy polegające na wsparciu w postaci premii dopłacanych wytwórcom do ceny energii elektrycznej w ramach m.in. aukcyjnego systemu wsparcia.

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy