Styczeń 13, 2020

Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania robót w Tychach

Tauron Ciepło wezwał konsorcjum firm złożone z Erbud oraz Erbud Industry do wstrzymania prac związanych z umową na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Powodem jest zmiana pozwolenia zintegrowanego dla zakładu.

– Erbud powziął informację od Tauron Ciepło o odebraniu przez zamawiającego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zmienionego pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Wytwarzania Tychy, zawierającego odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT, co znacząco wpływa na realizację kontraktu – podano w komunikacie.
Tauron Ciepło oświadczył, że uczestnicy tego postępowania zrzekli się prawa do wniesienia odwołania od powyższej decyzji, tym samym wspomniana decyzja Urzędu Marszałkowskiego stała się prawomocna. Tauron Ciepło zastrzegł, że w najbliższych dniach poinformuje konsorcjum oficjalnie o dalszych krokach w kwestii realizacji kontraktu.

Na dzień 10 stycznia 2020 Tauron Ciepło zażądał od konsorcjum zatrzymania działań związanych z realizacją kontraktu, mając na względzie ograniczenie generowania dalszych kosztów na ww. projekcie.
26 listopada 2019 r. konsorcjum Erbud i Erbud Industry podpisało umowę na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy.
Wartość kontraktu to 72,5 mln zł netto. Umowa obejmuje realizację półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50, a także bloku rezerwowego WR-40 w tyskiej elektrociepłowni należącej do grupy Tauron.
Źródło: wnp.pl

Partnerzy