Kwiecień 10, 2021

Projekt PGE EC w Zgierzu z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje kolejne etapy Programu Inwestycyjnego Elektrociepłowni Zgierz, który zakłada budowę nowego układu kogeneracyjnego. Oddział uzyskał od PGE Dystrybucja warunki przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej dla  projektowanych gazowych agregatów kogeneracyjnych, które zastąpią jednostkę węglową.

Podstawowym założeniem Programu Inwestycyjnego Elektrociepłowni Zgierz jest odejście w elektrociepłowni w Zgierzu od węgla brunatnego jako paliwa podstawowego na rzecz gazu  i oleju opałowego lekkiego jako paliwa rezerwowego.

Nowymi jednostkami podstawowymi elektrociepłowni będą silniki gazowe z generatorami energii elektrycznej wraz z kotłem wodnym gazowo-olejowym wsparte kolektorami słonecznymi.

– PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, realizuje kolejne z wielu kroków prowadzących do budowy nowego układu kogeneracyjnego w oparciu o silniki gazowe o mocy około 16 MWe i 16 MWt, uzupełnionych instalacją kolektorów słonecznych i budowy mobilnego kotła wodnego gazowo-olejowego (KRS) o mocy ok. 7 MWt – powiedział Wojciech Portacha, zastępca dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

Zgierska elektrociepłownia uzyskała już szereg pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji.

Warunki przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej zostały wydane 18 marca 2021. Miejscem przyłączenia nowego źródła ciepła do sieci ciepłowniczej będą kolektory ciepłownicze, znajdujące się na terenie elektrociepłowni.

Z kolei 11 lutego 2021 Oddział uzyskał od PGE Dystrybucja warunki przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV, dla nowo projektowanych agregatów kogeneracyjnych.

Ponadto 25 stycznia 2021 zgierska elektrociepłownia uzyskała decyzję nr 2/2021 Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do zasilenia nowej elektrociepłowni.

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy