Marzec 20, 2020

Powstanie departament ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu

Minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że z dotychczasowego Departamentu elektroenergetyki i ciepłownictwa zostanie wydzielony nowy Departament ciepłownictwa. Jak podkreślił, ciepłownictwo będzie miało bardzo ważną rolę w transformacji energetycznej.

Minister Michał Kurtyka w tym kontekście zaznaczył, że: “Problematyka ciepła, ogrzewania jest dla nas absolutnie centralna, jeśli chodzi o transformację polskiego systemu energetycznego”. Podkreślił także, że ciepłownictwo to „jakby śpiące aktywo, które dotychczas nie było w należyty sposób wykorzystane”. Inicjatywa w tym obszarze ma: „odblokować lokalny wymiar energii, budować synergie, po to żeby śpiące aktywa móc uruchomić”.

Partnerzy