Sierpień 13, 2021

Polskie aktywa CEZ na sprzedaż. Krótka lista zainteresowanych

CEZ poinformował, że otrzymał wiążące oferty zakupu polskich aktywów produkcyjnych i rozpoczął ich ocenę. Prawdopodobnie ofertę złożyła PGE.

– 25 czerwca CEZ otrzymał wiążące oferty zakupu polskich aktywów produkcyjnych i rozpoczął ich ocenę – poinformowała czeska spółka w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2021 r.

Przypomnijmy, że 16 września 2020 r. CEZ oficjalnie rozpoczął proces sprzedaży swoich aktywów związanych z produkcją energii elektrycznej i ciepła z węgla w Polsce.

PGE, PGNiG i Tauron w grze

Prawdopodobnie ofertę złożyła grupa PGE. Oficjalnie spółka nie komentuje sprawy.

– Poza oficjalną komunikacją giełdową nie komentujemy procesów fuzji i przejęć, w których bierzemy udział – odpowiedziała WNP.PL Małgorzata Babska, rzeczniczka PGE.

PGE od dawna wyrażała zainteresowanie aktywami CEZ. W grudniu 2020 r. PGE oraz PGNiG poinformowały, że wspólnie złożyły niewiążącą ofertę kupna polskich aktywów ciepłowniczych grupy CEZ. Jednak 10 lutego 2021 r. PGNiG poinformował, że rezygnuje z udziału w procesie kupna aktywów CEZ.

Miesiąc później, 10 marca 2021 r., do gry włączył się Tauron, który poinformował wtedy, że jego zarząd podjął decyzję o rozszerzeniu analiz dotyczących obszaru Ciepło o opcję potencjalnego przejęcia wybranych aktywów grupy CEZ w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem CEZ Chorzów. Warto zaznaczyć, że chorzowska instalacja produkuje ciepło m.in. dla spółki Tauron Ciepło.

Analizy w Tauronie trwały kilka tygodni. Ostatecznie 1 lipca 2021 r. Tauron podjął decyzję o rezygnacji z udziału w procesie nabycia wybranych aktywów grupy CEZ w Polsce, w tym CEZ Chorzów.

Na placu boju o aktywa CEZ pozostała więc tylko PGE. Nie ma raczej co liczyć na zainteresowanie ze strony zagranicznych firm ciepłowniczych, które działają w Polsce. Fortum samo chce sprzedać aktywa ciepłownicze w Polsce, a Veolia zapowiedziała odejście od węgla w swoich zakładach do 2030 r.

Co sprzedaje CEZ?

Na sprzedaż wystawiono spółki zależne CEZ, które prowadzą działalność związaną z wytwarzaniem i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej w Polsce, czyli CEZ Skawina oraz CEZ Chorzów, a także świadczą usługi w zakresie: gospodarowania ubocznymi produktami spalania, komunikacji, tradingu oraz obsługi korporacyjnej (CEZ Produkty Energetyczne oraz CEZ Polska).

Aktywa CEZ produkują ok. jednego procenta energii elektrycznej w Polsce. W pierwszym półroczu CEZ w naszym kraju wyprodukował 1108 GWh energii, w tym 926 GWh z węgla i 177 GWh z biomasy.

CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe i 588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła do Krakowa (z ok. 25-procentowym udziałem) i dla Skawiny. Warto zaznaczyć, że ciepło dla Krakowa dostarcza także Elektrociepłownia Kraków, należąca już do grupy PGE.

CEZ Chorzów (238 MWe i 500 MWt) to jeden z największych dostawców ciepła do Katowic i innych miast na Śląsku.

W 2019 roku CEZ Skawina i CEZ Chorzów wyprodukowały łącznie 2443 GWh energii elektrycznej i 5366 TJ ciepła. Obie elektrownie posiadają technologię współspalania biomasy.

CEZ Produkty Energetyczne Polska świadczy specjalistyczne usługi w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów energetycznych.

CEZ Polska realizuje sprzedaż energii klientom w segmencie hurtowym oraz małym i średnim odbiorcom, monitoruje i wpływa na sytuację rynkową w zakresie regulacji i ustawodawstwa energetycznego oraz zapewnia tożsamość i integralność korporacyjną grupy CEZ w Polsce.

Zostają usługi

CEZ nie zamierza całkowicie wychodzić z Polski. W Polsce CEZ pozostawi w swoim polskim portfolio firmy zajmujące się działalnością z zakresu usług energetycznych ESCO. Tym samym kontynuuje realizację przyjętej w 2019 roku strategii grupy CEZ.

Firmy OEM Energy, Metrolog i Euroklimat, wchodzące w skład konsorcjum ESCO spółek CEZ Elevion Group, nie są przedmiotem procesu sprzedaży.

Sprzedaż polskich spółek jest zgodna z przyjętą w czerwcu 2020 r. strategią grupy CEZ. Strategia zakłada sukcesywną sprzedaż wybranych aktywów w Polsce oraz w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Wyjątkiem są firmy nastawione na nowoczesne usługi energetyczne (ESCO), które z kolei CEZ chce dalej rozwijać w kraju i za granicą.

– W perspektywie najbliższych lat widzimy duży potencjał dla stabilnego rozwoju tego sektora usług w Polsce, ponadto jest to jeden z celów naszej strategii. Chcemy dalej działać w Polsce i rozwijać się w segmencie ESCO – mówiła w rozmowie z WNP.PL Bohdana Horačková, prezes CEZ Polska.

Grupa CEZ weszła na polski rynek energetyczny w 2006 r., kupując elektrownię Skawina i Elcho (obecnie CEZ Chorzów) od amerykańskiej firmy PSEG.

W 2020 r. CEZ zakończył pierwszą fazę procesu dezinwestycji w Polsce, tj. sprzedaż dwóch farm wiatrowych funduszowi inwestycyjnemu KGAL.

CEZ jest kontrolowany przez czeski skarb państwa, posiadający 69,78 proc. jego akcji.

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy