Lipiec 5, 2023

PGNiG Termika planuje odzyskiwać ciepło ze ścieków. Projekt już ruszył

PGNiG Termika planuje wykorzystywać ścieki jako źródło ciepła odpadowego z oczyszczalni ścieków „Czajka”, „Południe” i „Pruszków” do produkcji ciepła na potrzeby systemów w Warszawie i Pruszkowie. Studium wykonalności zakończy się w I kwartale 2024 roku.

PGNiG Termika poinformowała, że planuje wykorzystywać ścieki jako źródło ciepła odpadowego z oczyszczalni ścieków „Czajka”, „Południe” i „Pruszków” do produkcji ciepła na potrzeby systemów ciepłowniczych w Warszawie i Pruszkowie.

Zdaniem spółki realizacja takich projektów jest nieunikniona i pozwoli na zwiększenie udziału ciepła odpadowego lub z OZE, co umożliwi utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego gwarantującego dalszy rozwój rynku ciepła.

Firma podała, że 18 stycznia 2023 podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy (MPWiK), właścicielem oczyszczalni, umowę na wykonanie studium wykonalności dla wyżej wymienionych projektów.

Projekty PGNiG Termika będą opierały się na pompach ciepła
Firma podała, że w oparciu o ich wyniki strony podejmą decyzję o realizacji projektów pomp ciepła wykorzystujących ciepło odpadowe ścieków z sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, oraz o wykorzystaniu ścieków oczyszczonych, jako wody technologicznej w obiektach PGNiG Termika. Studium wykonalności liczy trzy etapy i zakończy się w I kwartale 2024 r. Etap I, na który składały się wstępna weryfikacja potencjału ciepła zawartego w ściekach oraz uwarunkowania formalne i regulacyjne, zakończył się w maju 2023 roku.
Na bazie tych analiz zaproponowano wstępnie zwymiarowane technicznie oraz lokalizacyjnie przedsięwzięcia rekomendowane do dalszych analiz w Etapie II. Potrwa on do połowy listopada 2023. – Temperatura ścieków surowych jak i ścieków już oczyszczonych, wahająca się w granicach 10-24 stopni Celsjusza, sprawia, że są one bardzo korzystnym czynnikiem, z którego można odebrać ciepło za pomocą pompy ciepła. Obecnie jest ono odprowadzane do rzek – mówi Paweł Przychodzeń, wiceprezes PGNiG Termika.

– Nasz projekt umożliwi odzyskanie ciepła ze ścieków i tym samym przyczyni się do spełnienia coraz bardziej restrykcyjnych wymagań środowiskowych Unii Europejskiej. Koncepcja ta jest też zbieżna z bardzo ambitnymi założeniami tzw. polityki klimatycznej włodarzy m. st. Warszawy – mówi Paweł Przychodzeń.

PGNiG termia planuje rozwijać 4 projekty pomp ciepła: w oczyszczalni ścieków Pruszków, w oczyszczalni ścieków Czajka – wykorzystując ścieki oczyszczone z kolektora biegnącego tuż przy EE Siekierki, a także odbierając ciepło ze ścieków surowych w Przepompowni Żerań – obiektu MPWiK leżącego niecały kilometr od EC Żerań.

Szwedzi dzielą się doświadczeniem, a mają czym
W ramach prac nad projektem pomp ciepła PGNiG Termika, jak podała, została zaproszona przez Siemens Energy do Sztokholmu, gdzie razem z przedstawicielami firmy Ramboll – wykonawcy studium projektu, oraz MPWiK – partnera biznesowego projektu, wizytowała jedną ze sztokholmskich ciepłowni.

Głównymi źródłami wytwórczymi są tam dostarczone przez Siemensa pompy ciepła, które odbierają ciepło z oczyszczonych ścieków. Sztokholmski system ciepłowniczy, jak podano w komunikacie, przeszedł już transformację energetyczną i został całkowicie zdekarbonizowany – w 2020 roku wyłączono ostatnie źródła ciepła oparte o paliwa kopalne. 

W ciepłowni Hammarby, w której odbywała się wizyta, w latach 1986-1997 zainstalowano 7 pomp ciepła o łącznej mocy 225 MWt. Są one wspomagane kotłami szczytowymi – elektrodowymi o mocy 2×40 MWt i opalanymi bioolejem o mocy 2×100 MWt.

PGNiG Termika zaznacza, że „ciepłownia Hammarby jest największym na świecie źródłem ciepła opartym o technologię pomp ciepła, co czyni ją doskonałym centrum know-how”. 

Firma podała, że wizyta w Szwecji przybliżyła jej przedstawicielom sposób funkcjonowania źródła opartego o pompy ciepła w systemie ciepłowniczym oraz pozwoliła lepiej zrozumieć zagadnienia operacyjno-remontowe, takie jak awaryjność urządzeń, kwestie hałasu czy liczba niezbędnego personelu. 

 

Źródło: wnp.pl

Partnerzy