Wrzesień 18, 2019

PGE Energia Ciepła i MPEC w Krakowie zacieśniają współpracę

PGE Energia Ciepła, która jest producentem ciepła oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) w Krakowie, dystrybutor energii cieplnej, zawarły dwie umowy, które wzmacniają ich dotychczasową współpracę.

Pierwsza z umów to „Wieloletnia umowa na sprzedaż ciepła”, która jak wskazano zapewnia bezpieczeństwo dostaw ciepła w długim horyzoncie czasowym oraz pozwala na optymalne zaplanowanie rozwoju sieci ciepłowniczej (po stronie dystrybutora) i zapotrzebowania na urządzenia wytwórcze (po stronie producenta).

Postanowienia drugiej umowy, „Umowy wsparcia rozwoju rynku energii cieplnej”, stwarzają jak poinformowano, możliwość dalszego skoordynowanego rozwoju infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej i wytwórczej w najbliższych latach.

– Zawarte umowy wpisują się w realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE. Co więcej wpisują się także w realizację celów umowy zrównoważonego rozwoju, która została podpisana w czerwcu z Gminą Miasto Kraków.

Dostęp do ciepła sieciowego jest jednym z czynników wpływającym na zrównoważony i niskoemisyjny rozwój miasta, poprawiający jakość powietrza w regionie, a także jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców i przedsiębiorstw – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

– Niewątpliwie największym sukcesem MPEC jest dynamiczny rozwój rynku ciepła systemowego w Krakowie i 95 proc. klientów zadowolonych z jakości świadczonych przez przedsiębiorstwo usług, a warto podkreślić, że ciepło dostarczane jest do ponad 65 proc. mieszkańców. To najlepsze potwierdzenie, że miejski system ciepłowniczy jest nowoczesny i niezawodny, a usługi świadczone są na najwyższym poziomie. System ciepłowniczy jest rozbudowywany w taki sposób, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii cieplnej, co znajduje odzwierciedlenie w zawartych dzisiaj umowach – mówi Marian Łyko, prezes zarządu MPEC w Krakowie.

W 2018 roku MPEC we współpracy z PGE Energia Ciepła zrealizował rekordową liczbę nowych przyłączeń – ponad 50 MWt. Wiosną tego roku obchodzono jubileusz programu „Ciepła woda bez piecyka”, w zakresie którego w ciągu 15 lat zlikwidowano piecyki gazowe w ponad 870 budynkach w Krakowie.

W ramach współpracy pomiędzy PGE Energia Ciepła i MPEC w Krakowie opracowana została długoterminowa wizja rozwoju rynku ciepła sieciowego w Krakowie do roku 2040. Obecnie trwają prace nad określeniem uwarunkowań techniczno-ekonomicznych rozwoju sieci ciepłowniczej w zidentyfikowanych obszarach.

 

źródło: wnp.pl

Partnerzy