Luty 13, 2019

Ostatni dzwonek na ubieganie się o dotacje na wymianę pieca

Od września 2019 r. w Krakowie będzie obowiązywał zakaz ogrzewania domów i mieszkań przy wykorzystaniu paliw stałych. Mieszkańcy miasta, którzy po wejściu ustawy w życie nadal będą używać węgla, zostaną ukarani mandatami. Miejscy radni uchwalili, że wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców węglowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) mogą być składane do 30 czerwca 2019 roku. Maksymalna dotacja to 60 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji. Dofinansowanie na wymianę pieca można również uzyskać od CEZ Skawina.

W kolejnym etapie po złożeniu wniosku miasto do 31 sierpnia udzieli dotacji na wymianę pieca,
a inwestycje należy zrealizować i rozliczyć do 10 października 2019 roku.

Dlaczego należy wymienić stary piec?

To właśnie piece i spalany w nich węgiel w zdecydowanej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza w Krakowie. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości dopuszczalne stężenie pyłu w powietrzu nie powinno być większe niż 50 mikrogramów na metr sześcienny. W Krakowie te normy bywają przekraczane nawet o kilkaset procent!

Ogromne stężenie pyłu PM10, które jest zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców miasta, zawiera związki azotu i siarki oraz cząsteczki organiczne. Pył, który występuje we wdychanym powietrzu, szkodzi górnym drogom oddechowym, powoduje astmę i zawały. Może również sprzyjać pojawianiu się nowotworów.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Osoby zainteresowane likwidacją pieca węglowego mogą liczyć na pomoc urzędników, którzy pomogą wypełnić potrzebne wnioski czy wybrać najlepszą formę ogrzewania mieszkania. Aby wziąć udział
w PONE dla miasta Krakowa należy wypełnić wniosek o udzielenie dotacji na likwidację pieca węglowego, który następnie można złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa oraz w punktach obsługi mieszkańców.

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki, w tym przede wszystkim dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Lokal trzeba będzie także udostępnić kontrolerom z Urzędu Miasta Krakowa, którzy potwierdzą obecność czynnej kotłowni lub paleniska. W sytuacji pozytywnej rekomendacji ze strony Urzędu Miasta zostanie podpisana umowa pomiędzy właścicielem budynku
a gminą, która uwzględni najważniejsze informacje dotyczące realizowanej inwestycji. W ostatnim kroku do Urzędu powinien wpłynąć wniosek rozliczeniowy razem z rachunkami, który poświadczy wykonanie usługi.

PONE w liczbach

Tylko w 2018 roku liczba zlikwidowanych palenisk węglowych przekroczyła 5 tysięcy, a szacunkowa kwota dofinansowań sięgnęła niemal 54 milionów złotych. W 2017 roku liczba zlikwidowanych palenisk wyniosła przeszło 6 tysięcy, a kwota dotacji przekroczyła 77 milionów złotych. Rekordowa liczba złożonych w ramach PONE wniosków o dofinansowanie została złożona w 2016 roku i wyniosła 7 284.

CEZ Skawina również angażuje się w Program Ograniczenia Niskiej Emisji, dzięki któremu w obiektach zlokalizowanych na terenie Krakowa i Skawiny likwidowane są piece węglowe i zastępowane ciepłem z miejskiej sieci. Przedstawiciele CEZ Skawina biorą również udział w spotkaniach z mieszkańcami, podczas których można zapoznać się z procedurą przyłączania budynku do sieci, szacunkowymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi oraz aktualnymi dofinansowaniami dla odbiorców. CEZ Skawina jest jedną z instytucji, które udzielają takich dofinansowań. Elektrownia bezpośrednio zwraca inwestorowi max. 25% wydatków poniesionych na budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 275 000 zł/1MW zamówionej mocy cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej w wysokości 250 000 zł/1MW zamówionej mocy cieplnej dla tych potrzeb.

Szczegółowe informacje na temat możliwości dofinansowań ze strony CEZ Skawina znajdują się na stronie www.cezpolska.pl w zakładce „Ciepło sieciowe”.

Partnerzy