Październik 11, 2018

Orlen pomoże Tauronowi zbudować elektrociepłownię w Czechach

Tauron i PKN Orlen podpisały list intencyjny dotyczący warunków udostępnienia gruntu pod budowę elektrociepłowni w Czechach. Obie spółki zadeklarowały powołanie zespołu roboczego, którego zadaniem będzie m.in. analiza warunków współpracy na jakich firma z Grupy Kapitałowej Orlen udostępni Tauronowi teren do ewentualnej budowy nowoczesnego źródła wytwarzania w czeskich Neratowicach.

  • Zespół będzie się składał z przedstawicieli każdej z firm, a liderem oraz koordynatorem jego prac będzie Tauron.
  • Inwestycja, której dotyczą analizy, ma być wysokosprawnym źródłem energii elektrycznej i ciepła w postaci pary m.in. dla należącej do Grupy Kapitałowej Orlen jednej z największych firm chemicznych w czeskim przemyśle – spółki Spolana.
  • W efekcie realizacji rozważanej inwestycji będzie można również wytwarzać energię elektryczną dla spółki obrotu
  • Tauron Czech, z przeznaczeniem na czeski lub polski rynek energii.
  • Spółki na razie nie podały mocy planowanej elektrociepłowni i paliwa, jakim będzie opalana. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że nowa jednostka będzie opalana gazem ziemnym.

Na wybór paliwa gazowego dla nowego bloku wskazuje inna inwestycja Spolany. W kwietniu 2018 r. spółka podpisała umowę z ČEZ Energetické služby i Envir & Power Ostrava na budowę nowej elektrociepłowni. Ta jednostka ma być właśnie opalana gazem ziemnym i ma zastąpić stare bloki na węgiel brunatny. Ta inwestycja ma być gotowa w 2019 r.

Można się spodziewać, że prace zespołu Taurona i Orlenu potrwają kilka tygodni

Samo uzgodnienie ws. udostępnienia terenu nie powinno być wielkim kłopotem. Znacznie bardziej czasochłonne będzie zaprojektowanie inwestycji i przygotowania do rozpoczęcia budowy.

Z myślą o zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego analizujemy projekty dywersyfikujące nasze źródła zasilania. Tauron, zarządzając spółką obrotu energią elektryczną w Republice Czeskiej, jest zainteresowany posiadaniem nowoczesnego i efektywnego energetycznie źródła wytwórczego na tym rynku – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Spółki z udziałem skarbu państwa powinny ze sobą współpracować i wspierać, tam gdzie jest to możliwe i ma uzasadnienie ekonomiczne. Rozwój polskich aktywów w regionie Europy Środkowo – Wschodniej jest dla nas istotny. Założenia listu intencyjnego wpisują się w tę politykę. Zwłaszcza, że analizujemy możliwości inwestycyjne w zakresie nowych technologii chemicznych i instalacji produkcyjnych w Czechach. Istotnym kryterium realizacji tych projektów inwestycyjnych jest zapewnienie dostępu do źródeł energii po jak najbardziej atrakcyjnej cenie – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen

Tauron podkreśla, że różnicuje posiadane portfolio wytwórcze. Stan zaawansowania realizacji flagowej inwestycji grupy Tauron, czyli budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie osiągnął już 80 procent.

Nowy blok 910 MW będzie wysokosprawną jednostką wytwórczą, którą charakteryzować będzie najwyższa sprawność w swojej klasie w Polsce, czyli 45,9 proc. netto, stanowiąc przy tym znaczący element bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Grupa dąży również do zwiększenia mocy wytwórczych w technologii wiatrowej. Tauron Polska Energia otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus.

Spółka Spolana, na terenie której może powstać elektrociepłownia Taurona, jest jedną z największych firm chemicznych w Czechach. Od czerwca 2016 r. Spolana należy do grupy Unipetrol, która jest częścią grupy kapitałowej Orlen.

Spolana koncentruje się głównie na eksporcie swoich produktów, sprzedając za granicę ponad 80 pro.c swojej produkcji. Jest jedynym producentem PVC i kaprolaktamu w Republice Czeskiej.

Partnerzy