Październik 2, 2018

Olsztyńscy ciepłownicy chcą zbudować nową instalację oczyszczania spalin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie zamierza wybudować nową instalację oczyszczania spalin. Ogłoszono dialog techniczny, do którego zgłoszenia można składać do 15 października.

Projekt będzie obejmować zaprojektowanie i wybudowanie instalacji oczyszczania spalin (3 kotły WR 25), nowego komina oraz wykonanie remontu kapitalnego/modernizacji kotła K3 (kocioł WR 25). Realizacja przedsięwzięcia ma zapewnić spełnienie przez Ciepłownię Kortowo norm emisyjnych określonych Dyrektywą IED. Zamówienie ma obejmować również „nadzór, konserwację i serwisowanie zrealizowanych instalacji, bieżący nadzór i monitorowanie emisji”.

Olsztyński MPEC ogłosił dialog techniczny chcąc pozyskać informacje o „najnowszych, najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych, handlowych i ekonomicznych w zakresie objętym przedmiotem dialogu technicznego. Informacje te zostaną wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących planowanego przedsięwzięcia”.

 

źródło: wnp.pl

Partnerzy